Mùa Thi

Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa đại học

Sáng 5/7, thí sinh thi khối A đã hoàn tất kỳ thi đại học với môn Hóa. Dưới đây là đề thi và gợi ý đáp án.

Gợi ý lời giải môn Hóa (mã 973), do các thủ khoa đại học thuộc GSTT GROUP thực hiện:

1 B 6 C 11 A 16 D 21 D 26 C 31 A 36 C 41 C 46 A
2 B 7 A 12 D 17 B 22 D 27 A 32 C 37 C 42 B 47 B
3 B 8 B 13 B 18 C 23 C 28 D 33 A 38 D

43

D 48 C
4 A 9 B 14 C 19 D 24 A 29 D 34 B 39 A 44 C 49 A
5 B 10 A 15 D 20 A 25 B 30 D 35 C 40 D 45 A 50 C

Tham khảo mã đề 357 – lưu ý – những đánh dấu trong bài là của thí sinh – không phải gợi ý đáp án)

Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa đại học
Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa đại học
Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa đại học
Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa đại học
Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa đại học

PV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP