Họ tộc tại Hà Tĩnh

Đề án phát triển dân tộc Chứt gặp khó từ dân bản

Trước khi làm việc với huyện Hương Khê và xã Hương Liên về tình hình thực hiện Đề án, đồng chí Lê Đình Sơn cùng đoàn đã đi kiểm tra thực địa tại bản Rào Tre; gặp mặt các gia đình bà con dân tộc Chứt; thăm hỏi, tặng quà và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đồng bào.

Sáng 23/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã đi kiểm tra kết quả thực hiện Đề án phát triển đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê.

ht24h
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn kiểm tra thực tế tại bản Rào Tre

Hiện tại, đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre có 37 hộ, với 134 nhân khẩu. Theo kế hoạch trong Đề án, Bản Rào Tre sẽ được mở rộng thêm khoảng 4 ha và tổ chức di giãn 20 hộ dân đến nơi ở mới. Trong thời gian qua, huyện Hương Khê và xã Hương Liên đã tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đồng bào ở nơi ở cũ; tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ đời sống, phát triển sản xuất; quan tâm chăm sóc y tế, giáo dục cho đồng bào dân tộc Chứt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn tặng quà bà con dân bản

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Hương Khê và lãnh đạo xã Hương Liên đã nêu lên một số khó khăn trong thực hiện Đề án như: Hầu hết bà con dân bản có thói quen sống dựa vào trợ cấp của nhà nước; săn bắt hái lượm trong rừng, chưa có ý thức tăng gia sản xuất. Việc tuyên truyền, vận động, giúp bà con chủ động trong sản xuất, bảo vệ sức khỏe và sức khỏe sinh sản, đảm bảo vệ sinh môi trường gặp rất nhiều khó khăn.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Lê Đình Sơn cho rằng: Hiện nay, cuộc sống của đồng bào bản Rào Tre là hết sức khó khăn, cả về kinh tế, dân trí và sức khoẻ. Vì vậy, việc triển khai Đề án của tỉnh là một việc làm hết sức cấp bách; trong khi đó, kết quả thực hiện Đề án thực tế vẫn còn chậm so với yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Tăng cường tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của bà con dân bản từ những việc làm thiết thực.

Thời gian tới, các cấp, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến xã cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ và các nội dung của Đề án đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã Hương liên, nhất là các hộ dân đồng bào dân tộc Chứt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn giao trách nhiệm cho huyện Hương Khê phối hợp các sở, ngành liên quan để sớm thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng 80 ha rừng, đồng thời hoàn thành quy hoạch chi tiết vùng bản mới. Tổ chức xây dựng các mô hình sản xuất, chăn nuôi, đặc biệt là xây dựng mô hình trong thanh niên để nhân rộng. Phân công trách nhiệm chi tiết cho cán bộ các cấp, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân để đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề án, nhằm sớm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con.

Tiến Thành

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP