Tin Hà Tĩnh

Công nhận 2 điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định số 1520/QĐ-UBND công nhận điểm du lịch sinh thái Đông Trà (huyện Hương Khê) và điểm du lịch Di tích quốc Gia đặc biệt khu lưu niệm Nguyễn Du (huyện Nghi Xuân).

Điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Nguyễn Du.

Theo đó, điểm du lịch sinh thái Đông Trà, xã Hương Trà (huyện Hương Khê) có phạm vi ranh giới: phía Đông giáp đường mòn Hồ Chí Minh; phía Bắc giáp ruộng lúa; Phía Tây và Nam giáp đồi chè xã Hương Trà.

Điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Nguyễn Du (thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) bao gồm: Khu lưu niệm Nguyễn Du, Khu mộ Nguyễn Du, Đền thờ Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm, Mộ Xuân Quận công Nguyễn, Mộ và đền thờ Lam Khê Hầu Nguyễn Trọng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các huyện: Hương Khê, Nghi Xuân, Ban Quản lý các điểm du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công bố điểm du lịch được công nhận theo đúng quy định hiện hành.

UBND các huyện: Hương Khê, Nghi Xuân, hộ kinh doanh Điểm du lịch Đông Trà và Ban Quản lý di tích Nguyễn Du chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành chức năng liên quan chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy các điểm du lịch theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Tác giả: Phương Dung

Nguồn tin: Báo Xây dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP