Chăm sóc sức khỏe

Chỉ cấm bác sĩ nhận phong bì trước và trong điều trị

Để xóa nạn phong bì, một số tỉnh phía Bắc, giám đốc Sở Y tế tiến hành ký kết với giám đốc các bệnh viện, giám đốc bệnh viện ký kết với trưởng khoa, điều dưỡng trưởng, cam kết cán bộ y tế không nhận quà biếu trước và trong quá trình điều trị.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP