Tin Hà Tĩnh

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027

Chị Nguyễn Ny Hương – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh khoá XVIII nhiệm kỳ 2022 - 2027.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP