Nông thôn mới

Cả hệ thống chính trị vào cuộc xây dựng NTM toàn diện, bền vững

Dự họp có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ tỉnh; trưởng đoàn công tác của Tỉnh ủy ở các địa phương, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh và các xã đăng ký về đích trong năm 2015.

Sáng 13/12, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM tỉnh đánh giá kết quả thực hiện chương trình này trong 10 tháng qua, đặc biệt kết quả thực hiện các tiêu chí của các xã đăng ký đạt chuẩn trong năm 2015 và các giải pháp đẩy nhanh lộ trình về đích của các địa phương.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Để thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và quyết tâm cao của các xã
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Để thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và quyết tâm cao của các xã
Đại diện các địa phương nêu một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí NTM; đưa ra các giải pháp quyết tâm thực hiện các tiêu chí một cách bền vững, phấn đấu về đích trong năm 2015.

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh, 10 tháng qua, chương trình xây dựng NTM tiếp tục đạt kết quả cao, toàn diện, nhất là số mô hình phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp chủ lực, tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp tăng nhanh; việc chỉnh trang khu dân có nhiều chuyển biến .v.v. Toàn tỉnh đã thành lập mới trên 2.200 mô hình có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên, 1.280 tổ hợp tác, 285 hợp tác xã và 239 doanh nghiệp.

Về kết quả thực hiện các tiêu chí NTM của 28 xã đăng ký về đích trong năm nay tiến độ còn chậm. Đến nay, mới chỉ có 2 xã đạt 17 tiêu chí là: Quang Lộc và Xuân Thành; 3 xã đạt 16 tiêu chí, 1 xã đạt 15 tiêu chí, 9 xã đạt 14 tiêu chí; còn lại 13 xã đạt từ 10 đến 13 tiêu chí. Cá biệt, tiêu chí thu nhập mới chỉ có 2/28 xã đạt; giao thông và cơ sở vật chất văn hóa còn 10 xã chưa đạt. Tiến độ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở các xã còn chậm so với yêu cầu.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã chỉ ra một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí NTM; đưa ra các giải pháp quyết tâm thực hiện các tiêu chí một cách bền vững, phấn đấu về đích trong năm 2015.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn ghi nhận sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chương xây dựng NTM từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, so với yêu cầu thì vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra; mức thu nhập của người dân ở phần lớn các xã vẫn chưa đạt 35 triệu đồng/ năm; số tiêu chí chưa đạt còn nhiều, đặc biệt những tiêu chí mang tính phong trào vận động quần chúng đòi hỏi ít nguồn lực nhưng vẫn chưa hoàn thành.

Nguyên nhân chủ yếu là do một số địa phương trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chưa bài bản, thiếu kế hoạch ngay từ đầu năm. Việc kiểm tra đôn đốc thực hiện các tiêu chí còn thiếu chi tiết, cụ thể. Vai trò của các sở, ngành, đơn vị đỡ đầu NTM có lúc còn mờ nhạt.

Với mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, Hà Tĩnh phấn đấu đến cuối năm 2015 có 52 xã đạt chuẩn NTM, không còn xã dưới 8 tiêu chí, điều này đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và quyết tâm cao của các xã để thực hiện thành công các tiêu chí NTM một cách toàn diện, bền vững. Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương cần rà soát, đánh giá việc thực hiện từng tiêu chí cụ thể; chỉ rõ những khó khăn nhằm tìm giải pháp tháo gỡ đẩy nhanh lộ trình đạt chuẩn các tiêu chí. Các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó dồn sức cao cho phát triển sản xuất gắn với 5 đề án trọng tâm của tỉnh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của các xã nhằm nâng cao đời sống kinh tế cho người dân. Các thành viên đoàn công tác của tỉnh tại các địa phương và các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ của mình tiếp tục đánh giá, soát xét lại một cách chính xác, khách quan các tiêu chí, giúp đỡ các xã trong quá trình thực hiện từng tiêu chí để đạt chuẩn NTM.

Trước mắt, các sở, ngành, địa phương tập trung cao cho công tác GPMB, giải ngân nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn; các địa phương tiếp tục phát động các phong trào thi đua trên các lĩnh vực để phấn đấu về đích trong năm 2015. Văn phòng điếu phối xây dựng NTM tỉnh chuẩn bị kế hoạch xây dựng các xã đăng ký về đích năm 2016 để thực hiện đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó, cần dồn sức cho công tác thu ngân sách; tiếp tục triển khai các hoạt động kỷ niệm 250 năm Ngày sinh và vinh danh Danh nhân Văn hóa – Đại thi hào Nguyễn Du; chuẩn bị tốt ngày Đại đoàn kết toàn dân; tăng cường công tác đảm bảo ANTT, ATXH trên từng địa bàn, đặc biệt bằng những cách làm thiết thực, hiệu quả đưa các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII đi vào cuộc sống.

Hà Vân/ HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP