Quỹ Áo Tơi

Bánh Chưng tết đến với người nghèo Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ, Can Lộc

Nhờ sự giúp đỡ của thầy Lê Trung (PHT Trường THPT Hương Sơn), thầy Trần Đình Trợ ( Trường THPT Hương Sơn), chị Dương Thị Phú ( Hội Phụ nữ Đức Thọ), thầy Lê Công Thuận ( HT Trường THCS Tùng Lộc), chị Mai Thị Hương ( Hội người mù Can Lộc) Quỹ Áo Tơi đã trao các phần quà thuộc Chương trình Bánh chưng Tết cho người nghèo.

hatinh24h

hatinh24h1

hatinh24h hatinh24h2

hatinh24h

_ Trao 7 suất ở Vũ Quang hết 5 130 000 đồng
_ Trao 4 suất ở Đức Thọ hết 2 360 000 đồng
_ Trao 4 suất ở Hương Sơn hết 2 360 000 đồng
_ Trao 9 suất ở Can Lộc hết 5 380 000 đồng
Tổng đã trao hết 15 230 000 đồng. Chương trình Bánh chưng Tết cho người nghèo còn lại là 6 770 000 đồng. Qũy Áo Tơi còn dư 5 100 000 đồng. Tổng cộng: 14 370 000 đồng.

Số tiền còn lại dự kiến trao ở Yên Hồ 6 suất , Hương Khê 4 suất, TP Hà 1-2 suất, Vũ Quang 9 suất, Cẩm Xuyên suất.

Hiện bác Vương Vinh Quang, xóm Nguyên, Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh, số điện thoại 01652139496 điện thoại hai, ba lần xin bánh chưng Tết cho vợ con. Số là người vợ và hai đứa con của bác đều bị ung thư. Có răng thì người ta mới xin mình. Hãy đến chia sẻ đi mọi người ơi. Qũy Áo Tơi đã cạn tiền. Dân Áo Tơi phải làm sao?

FB Dân Áo Tơi

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP