Quỹ Áo Tơi

Quỹ Áo Tơi Hà Tĩnh: Vì cộng đồng – Thương miền đất lũ

Ngoài chương trình dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng lũ, Quỹ Áo Tơi Hà Tĩnh còn tổ chức nhiều chương trình khác có ích cho cộng đồng như: con đường chống lũ, làm nhà chống lũ, bánh chưng tết cho người nghèo, đưa sách lên với học sinh vùng cao, áo ấm miền biên viễn.

Một trong những lớp dạy học bơi ở vùng quê nghèo đất lũ Hà Tĩnh
Một trong những lớp dạy học bơi ở vùng quê nghèo đất lũ Hà Tĩnh

Các chương trình đó đã được thực hiện liên tục ở miền núi Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Sắp tới, Quỹ Áo Tơi Hà Tĩnh sẽ tiếp tục các Chương trình Sách giáo giáo xứ, đào tạo truyền thông xã hội nhằm nâng cao giáo trí và trang bị kỹ năng tự bảo vệ mình trước thực phẩm bẩn cho nông dân, ngư dân.

Nguồn VTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP