Tin Hà Tĩnh

6 tháng đầu năm, tăng trưởng GRDP của Hà Tĩnh chỉ đạt 0,1%

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cho biết 6 tháng đầu năm 2020, tăng trưởng GRDP chỉ đạt 0,1%. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ sau sự cố môi trường biển năm 2016, trong khi mục tiêu cho cả năm là trên 10%.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Sáng 8/7, phát biểu phiên khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cho biết Hà Tĩnh là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 từ việc sản xuất, kinh doanh đình trệ, giao thương, đầu tư bị gián đoạn.

"Tăng trưởng kinh tế đạt 0,1% là mức thấp nhất kể từ sau sự cố môi trường biển năm 2016, do đó việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2020 là rất khó khăn", ông Sơn cho biết.

Trước đó, theo kế hoạch năm 2020, Hà Tĩnh đặt mục tiêu phấn đấu tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 36.600 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 1,2 tỷ USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 14.000 tỷ đồng. GRDP tăng 11,5 - 12%; GRDP bình quân đầu người đạt 70,2 triệu đồng.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm, GRDP Hà Tĩnh ước đạt 0,1%, trong đó khu vực nông nghiệp tăng 1,5%, công nghiệp - xây dựng tăng 2,6%; khu vực dịch vụ giảm 3,6%. Trong khi đó, GRDP của một số tỉnh lân cận như Thanh Hoá tăng 3,7%, Nghệ An tăng 1,6%, Quảng Bình tăng 3,3%, Quảng Trị tăng 4,1%...

Tổng thu ngân sách Hà Tĩnh đạt 6.481 tỷ đồng, đạt 46,3% dự toán, bằng 93,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu nội địa đạt 4.162 tỷ đồng (đạt 57,8% dự toán, tăng 26,7% cùng kỳ), thu thuế phí đạt 3.452 tỷ (64,5% dự toán, tăng 40,2% cùng kỳ), một số nguồn thu chủ yếu ước đạt trên 50% dự toán. Thu xuất nhập khẩu ước đạt 2.319 tỷ đồng (đạt 34,6% dự toán, bằng 62,4% cùng kỳ).

6 tháng đầu năm, Hà Tĩnh thu hút đầu tư 25 dự án trong nước vốn đăng ký 1.987 tỷ đồng và 1 dự án FDI vốn đăng ký 1,5 triệu USD. Thực hiện chấm dứt hoạt động 8 dự án, trong đó có 7 dự án đầu tư trong nước có vốn đăng ký 3.984 tỷ đồng, 1 dự án FDI có vốn đăng ký 15 triệu USD.

Hà Tĩnh đã thành lập mới 455 doanh nghiệp trong, 2.139 hộ kinh doanh và 16 hợp tác xã, số doanh nghiệp thành lập mới bằng 80%, số HTX thành lập mới tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Hà Tĩnh đạt 1.352 triệu USD, bằng 71% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 440,54 triệu USD (giảm 9,26% so với cùng kỳ); xuất khẩu mặt hàng thép từ Formosa ước đạt 388,4 triệu USD, chiếm tỷ trọng 88,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Nhập khẩu ước đạt 765,9 triệu USD (giảm 35,82% so với cùng kỳ), chủ yếu từ nhập khẩu thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất dự án FHS.

Tác giả: Nguyễn Phượng

Nguồn tin: vietnamfiance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP