Trong nước

5 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán bị "gọi tên"

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các ông Vũ Bằng, Trần Văn Dũng, Nguyễn Thành Long, Lê Hải Trà, Nguyễn Sơn chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm trong lĩnh vực chứng khoán.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP