Sự Kiện Trong Nước

Tổng kết 5 năm tăng thẩm quyền xét xử cho TAND cấp huyện

Sáng nay, 22-9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ cải cách tư pháp Hà Tĩnh Đinh Xuân Việt; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao thẩm quyền xét xử mới về hình sự, dân sự cho Tòa án nhân dân cấp huyện.

Thực hiện lộ trình tăng thẩm quyền xét xử, liên ngành Tư pháp Hà Tĩnh (TAND, VKSND, Công an, Tư pháp và Thi hành án) đã tổ chức quán triệt, triển khai và ban hành văn bản hướng dẫn cho các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện trong quá trình thụ lý, giải quyết các loại án tăng thẩm quyền. Hà Tĩnh đã hoàn thành việc tăng thẩm quyền xét xử cho 12/12 TAND cấp huyện.


Qua các đợt tăng thẩm quyền từ 1-7-2007 đến nay, TAND cấp huyện đã xét xử 232 vụ, 405 bị cáo thuộc loại án tăng thẩm quyền. Sau xét xử, có 80 vụ kháng cáo, 2 vụ kháng nghị. Kết quả giải quyết kháng cáo, kháng nghị, Tòa án cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm y án 55 vụ, cải sửa 26 vụ và hủy án 1 vụ theo thủ tục tái thẩm.


Qua 5 năm thực hiện lộ trình tăng thẩm quyền xét xử, các cơ quan tư pháp Hà Tĩnh đã chủ động tăng cường cơ sở vật chất, kiện toàn công tác cán bộ và các điều kiện khách quan, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án luôn đảm bảo đúng người, đúng tội, không để oan sai và hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót chủ quan.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt đánh giá cao kết quả thực hiện tăng thẩm quyền xét xử cho TAND cấp huyện và yêu cầu các cơ quan tư pháp tập trung triển khai để việc tăng thẩm quyền xét xử đạt kết quả cao, mang tính bền vững. Công tác phát triển cán bộ cho các cơ quan làm án cấp huyện là một yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược. Tỉnh sẽ tạo điều kiện, yêu cầu Trưởng BCĐ cấp huyện và lãnh đạo các ngành phải thường xuyên rà soát, bổ sung, đào tạo, có kế hoạch xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ lâu dài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.


Thăng Long

Bao Ha Tinh

BÀI MỚI ĐĂNG