Tuyển dụng Lao động

Thông báo hướng dẫn ôn tập cho thí sinh dự tuyển viên chức y tế đợt 2, năm 2015

Hội đồng xét tuyển viên chức y tế đợt 2, năm 2015 (thành lập theo Quyết định số 2600/QĐ-SYT ngày 09/11/2015 của Giám đốc Sở Y tế) xin thông báo cho các thí sinh dự tuyên viên chức y tế đợt 2, năm 2015 như sau:

–    Địa điểm và thời gian hướng dẫn ôn tập: Hội đồng sẽ tổ chức hướng dẫn ôn tập cho thí sinh (có danh sách kèm theo) vào lúc 16h00 ngày 23/11/2015 tại Hội trường tầng 3 – sỏ’ Y tế Hà Tĩnh.

–    Địa điểm và thời gian phỏng vấn: Hội đồng dự kiến tổ chức phỏng vấn vào lúc 07h00 ngày 19/12/2015 tại Hội trường tầng 3 – Sở Y tế Hà Tĩnh.

Vậy Hội đồnơ xét tuyển viên chức y tế năm 2015 xin thông báo để các thí sinh được biết để có mậl đúng thời gian và địa điểm quy định.

Xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP