Tuyển dụng Lao động

Thông báo hướng dẫn ôn tập cho thí sinh dự tuyển viên chức y tế đợt 2, năm 2015

Hội đồng xét tuyển viên chức y tế đợt 2, năm 2015 (thành lập theo Quyết định số 2600/QĐ-SYT ngày 09/11/2015 của Giám đốc Sở Y tế) xin thông báo cho các thí sinh dự tuyên viên chức y tế đợt 2, năm 2015 như sau:

–    Địa điểm và thời gian hướng dẫn ôn tập: Hội đồng sẽ tổ chức hướng dẫn ôn tập cho thí sinh (có danh sách kèm theo) vào lúc 16h00 ngày 23/11/2015 tại Hội trường tầng 3 – sỏ’ Y tế Hà Tĩnh.

–    Địa điểm và thời gian phỏng vấn: Hội đồng dự kiến tổ chức phỏng vấn vào lúc 07h00 ngày 19/12/2015 tại Hội trường tầng 3 – Sở Y tế Hà Tĩnh.

Vậy Hội đồnơ xét tuyển viên chức y tế năm 2015 xin thông báo để các thí sinh được biết để có mậl đúng thời gian và địa điểm quy định.

Xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP