Di tích - Thắng cảnh

Phê duyệt lập dự án đầu tư, xây dựng, tôn tạo Khu lăng mộ Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Mục tiêu của dự án là nhằm bổ sung, tôn tạo lại một số hạng mục hư hỏng, xuống cấp để bảo vệ, tăng độ bền vững của các hạng mục chính, cũng như tăng tính thẩm mỹ chung cho khu di tích, đáp ứng nhu cầu thăm viếng, thăm quan của nhân dân và du khách.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định số 4922/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 về việc phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư, xây dựng, tôn tạo Khu lăng mộ Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
hatin

Nội dung đầu tư là sẽ xây dựng cổng chính; hàng rào bao quanh khu lăng mộ với tổng chiều dài 390,98m; xây dựng 16m mương thoát nước.

Địa điểm đầu tư là tại khuôn viên Khu lăng mộ Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại thôn 8, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên với kinh phí (dự kiến) là 1.094.000.000 đồng. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 15/4/2016.

Nguyễn Nga / Sở VH,TT&DL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP