Chăm sóc sức khỏe

Lộc Hà chú trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Trong thời gian qua, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn  thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn huyện Lộc Hà luôn được chính quyền và ngành chức năng quan tâm. Công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý thường xuyên được thực hiện, công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm đi đôi với kiểm tra giám sát hoạt động lĩnh vực bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra kinh doanh trên địa bàn

Năm 2016, huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý VSATTP, qua đó đã kịp thời thông tin, hướng dẫn các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân 13 xã thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý, thu hồi tiêu hủy các sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như những quy định của Pháp luật về bảo đảm chất lượng VSATTP luôn được chú trọng. Năm 2016, toàn huyện đã tổ chức được 03 lớp tập huấn tại tuyến huyện; đưa nhiều tin, bài về VSATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đặc biệt, Ban chỉ đạo VSATTP của huyện đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 03 đợt và phối hợp nhiều đợt kiểm tra chuyên ngành khác với gần 500 lượt cơ sở. Kịp thời phát hiện và xử lý 34 trường hợp vi phạm với số tiền là: 70.072.000đ (Bảy mươi triệu không trăm bảy mươi hai ngàn đồng); Tiến hành tiêu hủy 215,5kg sản phẩm động vật đã biến đổi màu sắc, không đảm bảo ATTP và 0,3kg phụ gia thực phẩm đã hết hạn sử dụng; Đã tiến hành lấy 14 đơn vị mẫu kiểm tra chất cấm trong chăn nuôi tại các Cơ sở giết mổ, tất cả đều cho kết quả âm tính (Nhóm Beta – Agonist gồm: Salbutamol, Clenbuterol, Ractopamin).

Ngoài ra, Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm huyện đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức ký cam kết về VSATTP tại 11 trường học có bếp ăn bán trú theo quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BYT của Bộ Y tế.

Công tác thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm được tăng cường. Công tác quản lý ngộ độc thực phẩm có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan liên ngành nên việc theo dõi giám sát và điều tra, xử lý được kịp thời. Bên cạnh đó, ý thức tự giác của người sản xuất, chế biến thực phẩm, người tiêu dùng trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần đẩy lùi các loại dịch bệnh lây qua đường ăn uống, đảm bảo sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện, năm 2017, Lộc Hà tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm đến tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng; tăng cường hoạt động thanh tra kiểm tra theo các kế hoạch; giám sát điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của tất cả các cơ sở và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm…; xử lý nghiêm các vi phạm hành chính về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để phòng tránh ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng; tiếp tục đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm./.

Viết Hải

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP