Nông thôn mới

Hương Khê: Tổng kết 5 năm xây dựng Nông thôn mới

Hương Khê: Tổng kết 5 năm xây dựng Nông thôn mới.

Huyện Hương khê vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm về xây dựng NTM. Đồng chí Đồng chí Nguyễn Văn Huyên – UVBTV Trưởng ban nội chính Tỉnh ủy, các đồng chí lảnh đạo huyện về dự.

Hatinh24h   hatinh24h

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, giai đoạn 2011-2015, huyện Hương Khê có những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, nhân dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến nay, 2 xã Gia Phố và Hương Trà đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 7 tiêu chí, phấn đấu cuối năm 2015 thêm 2 xã Phúc Trạch và Phú Phong đạt chuẩn và không còn xã dưới 8 tiêu chí. Xác định phát triển sản xuất, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp là nội dung cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, các chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, đưa tiến bộ KHKT vào đầu tư, thâm canh, các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, kết quả. Kinh tế vườn, kinh tế trang trại phát triển cả về số lượng, quy mô sản xuất mang lại thu nhập khá cho người dân. Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện đã xây dựng mới 1.451 mô hình sản xuất kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên ,trong đó có 64 mô hình quy mô lớn, có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, 93 mô hình quy mô vừa, doanh thu từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, 1.294 mô hình quy mô nhỏ, doanh thu từ 100 đến dưới 500 triệu đồng.  Tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương và của tỉnh, phát huy xã hội hóa đầu tư, trong 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, toàn huyện đã đầu tư thực hiện 329 công trình xây dựng; trong đó có nhiều công trình quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, như: Đường Hà Linh – Phúc Trạch; đường vượt lũ Hương Đô-Khe Mây; đường vào các khu trang trại chăn nuôi tập trung; các tuyến đường liên xã, liên thôn; công trình thủy lợi Khe Táy, Khe Con – Họ Võ, đập Đá Bạc, đập Đá Hàn; các tuyến kè chống sạt lở bờ sông Tiêm, sông Ngàn sâu; khu di tích Thành sơn phòng Hàm Nghi và đền Trầm Lâm. Đã thực hiện bê tông hóa 879 km đường giao thông do xã quản lý,  kiên cố hoá 200 km kênh mương nội đồng; đầu tư nâng cấp, sửa chữa 8 chợ nông thôn; xóa 1.797 nhà tạm bợ dột nát; nâng cấp, làm mới đảm bảo đạt chuẩn 20.378 nhà.  Nâng cấp, làm mới 9 nhà văn hóa, 15 khu thể thao xã và 114 nhà văn hóa, 111 khu thể thao thôn; làm mới thêm 47 phòng học mầm non, 20 phòng học cấp tiểu học, 14 phòng học ở cấp THCS, đến nay có 23 trường đạt chuẩn Quốc gia; có 11 trạm y tế được nâng cấp, sửa chữa và 5 trạm làm mới. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong 5 năm đạt 2.049,46 tỷ đồng. Phát biểu và kết luận tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Huyên – UVBTV Trưởng ban nội chính Tỉnh ủy và đồng chí  Đinh Hửu Tân Bí thư huyện ủy nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Tiếp tục xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn là nội dung trọng tâm, cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới; tập trung quyết liệt thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xã hội hóa đầu tư, nâng cao vai trò doanh nghiệp, đẩy mạnh, áp dụng khoa học công nghệ và liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm hàng hóa chủ lực, nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hình thành các giá trị, ý thức văn hóa mới, văn minh trong cộng đồng nông thôn mới; quan tâm phát triển các dịch vụ, phúc lợi, nâng cao đời sống về mọi mặt, bảo đảm cho đa số cư dân nông thôn được hưởng lợi từ các thành tựu phát triển của tỉnh, huyện. Phát huy vai trò chủ thể của người nông dân trong xây dựng nông thôn mới.

Minh Xuân-Hải Đàn / Hương Khê

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP