Tuyển dụng Lao động

Hà Tĩnh: Sắp xếp lại tổ chức, biên chế ngành Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo hiện có 60 công chức/63 chỉ tiêu, 3.181 viên chức (thừa 187 viên chức). Để khắc phục tình trạng thừa giáo viên, hàng năm Sở đã thực hiện việc thuyên chuyển giáo viên; tổ chức rà soát chức năng, nhiệm vụ, bộ máy và tiến hành sắp xếp bộ máy phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ban pháp chế HĐND tỉnh vừa có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo để nghe báo cáo về công tác tổ chức, biên chế công chức, viên chức; tình hình thực hiện Nghị định 158 của Chính phủ và kết quả thực hiện Nghị quyết 26 của HĐND tỉnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác tổ chức bộ máy vẫn còn khó khăn do sự đổi mới chương trình giáo dục, thời lượng từng môn học, dẫn đến cơ cấu giáo viên bộ môn mất cân đối; việc phân công bố trí công tác giữa các vùng, miền chưa thật sự hợp lý. Việc chuyển vị trí việc làm, phân công nhiệm vụ, biệt phái công chức, viên chức chưa thực hiện được nhiều; việc sáp nhập trường lớp ở một số địa phương còn khó khăn; tổ chức hoạt động của các Trung tâm Dạy nghề, hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên ở cấp huyện hiệu quả chưa cao…

Tại buổi làm việc các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị định 158 của Chính phủ và Nghị quyết 26 của HĐND tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo; đề nghị đơn vị tiếp tục rà soát lại tổ chức bộ máy, đánh giá lại cán bộ biên chế, hợp đồng lao động để có sự điều chỉnh, điều chuyển phù hợp.

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đã tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của Ngành Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, trình Thường trực HĐND tỉnh và các ngành chức năng có phương án điều chỉnh hợp lý.

 Minh Giang/ HTTV

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP