Thiếu tá Phan Văn Hậu.

Tàng thư căn cước công dân là nơi tập trung số lượng lớn tập trung của cặp tờ khai, chỉ bản CMND. Hàng năm số lượng này phát sinh thêm khoảng 80 ngàn trường hợp. Trước những khó khăn của công tác sắp xếp chỉ bản, CMND với hàng trăm bước sắp xếp để đưa một chỉ bản vào tàng thư, công tác này luôn bị tồn đọng, không có giải pháp nào giải quyết dứt điểm.

Những năm gần đây, Thiếu tá Phan Văn Hậu đã tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, đã tham mưu đề xuất cải tiến, thay thế 5 phần mềm không còn phù hợp. Anh đã nghiên cứu, viết 8 phần mềm áp dụng tại các đơn vị đem lại hiệu quả thiết thực, như: Phần mềm quản lý thông tin tại trung tâm thông tin tội phạm, phần mềm sắp xếp và khai thác danh chỉ bản CMND, khai thác tàng thư căn cước công dân, quản lý hộ khẩu điện tử… Việc ứng dụng đã rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả chất lượng công tác.

Thiếu tá Phan Văn Hậu đã nghiên cứu và đề xuất giải pháp sắp xếp chỉ bản tuần tự theo số CMND, cắt giảm được hàng trăm lượt sắp xếp, từ đó giải quyết được tồn đọng sắp xếp chỉ bản. Đến nay đã chuyển đổi được khoảng 98% tờ khai thủ công sang dữ liệu điện tử. Tỷ lệ có thông tin trong tra cứu, cấp lại CMND đạt gần 100%.

Nhờ ứng dụng công nghệ khoa học thông tin, nên năng suất các mặt công tác của cán bộ, chiến sỹ được nâng gấp 2 lần so với trước đây, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính của đơn vị. Xây dựng quy trình công tác kết hợp việc ứng dụng phần mềm thành chuỗi hoạt động từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, cập nhật thông tin, tờ khai, chỉ bản và sắp xếp đưa vào lưu trữ một cách khoa học, hiện đại.

Đại tá Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Việc tồn đọng trong tàng thư đã tồn tại nhiều năm nay, nhưng từ khi xây dựng các phần mềm phù hợp, Thiếu tá Phan Văn Hậu đã góp phần có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính nói riêng. Ban Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá vai trò rất cao của Thiếu tá Hậu góp phần xây dựng tàng thư căn cước công dân khoa học, hiện đại như hiện nay. Nhiều năm liên tục anh được đơn vị suy tôn là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, là điển hình tiên tiến của Công an Hà Tĩnh trong phong trào thi đua Vì ANTQ giai đoạn 2010 – 2015”.
Xuân Lý – Văn Hùng/ CAND