Nông thôn mới

Đẩy mạnh phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi

Chiều 9/5, Sở NN&PTNT tổ chức họp bổ cứu công tác quản lý giết mổ, vệ sinh thú y và triển khai thực hiện Đề án Phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm thường gặp trong chăn nuôi và nuôi tôm.

Đẩy mạnh phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi

Đề án phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm thường gặp trong chăn nuôi và nuôi tôm đến năm 2020 được triển khai thực hiện trên pham vi 12 huyện, thành phố, thị xã; trong đó, 22 xã được chọn triển khai thí điểm (15 xã đối với chăn nuôi và 7 xã đối với nuôi tôm). Qua đánh giá kết quả bước đầu công tác kiểm soát giết mổ đã được chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo quyết liệt.

Hiện, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ tập trung, trong đó, 8/12 huyện, thành phố, thị xã thực hiện kiểm soát giết mổ tại gốc ở tất cả các xã; 4/12 huyện (Cẩm Xuyên, thị xã Hồng Lĩnh, Đức Thọ và Can Lộc) đã có chính sách cụ thể để hỗ trợ khuyến khích đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng và hành nghề hoạt động giết mổ tập trung đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, 9/15 xã kiện toàn Ban chăn nuôi thú y, tổ giám sát: Cẩm Nam, Cẩm Yên, Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Quang (Cẩm Xuyên), Khánh Lộc, Thanh Lộc (Can Lộc), Thạch Thắng, Thạch Đài (Thạch Hà); 6/7 xã ban hành kế hoạch thực hiện đề án nuôi tôm; 1/7 xã xây dựng quy chế phòng chống dịch bệnh; 5/7 xã thành lập tổ giám sát dịch bệnh (Kỳ Hà, Kỳ Ninh, Hộ Độ, Cẩm Lĩnh, Kỳ Thọ)…

Tuy nhiên, công tác triển khai đề án chưa có nhiều hoạt động và kết quả cụ thể, đặc biệt tại 22 xã được chọn triển khai thí điểm; công tác kiểm soát vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm cũng như quản lý hành nghề thú y còn bị buông lỏng tại nhiều địa phương; mạng lưới thú y tại một số xã, phường, thị trấn vừa yếu, vừa thiếu nên một số hoạt động về công tác phòng, chống dịch tại cơ sở đạt kết quả, hiệu quả chưa cao.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận về các quyết định, quy định dự thảo trong hoạt động quản lý giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm; chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ, gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2014-2016…, đồng thời, đưa ra một số giải pháp để tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả “Đề án phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm thường gặp trong chăn nuôi và nuôi tôm đến năm 2020” và công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và tôm nuôi trong thời gian tới.

Theo đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng xuống tận người dân về công tác phòng ngừa dịch bệnh cho vật nuôi; nâng cao hoạt động của BCĐ phòng chống dịch bệnh các cấp; rà soát lại tổng đàn gia súc, gia cầm để tổ chức tiêm phòng bổ sung…

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP