Tin Liên Quan

Danh sách 12 nạn nhân vụ sập hầm thuỷ điện Đạ Dâng

1. Phạm Xuân Đăng, 1964, Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc 2. Nguyễn Anh Tuấn, 1981, Hà Tĩnh 3. Phạm Viết Lành, 1994, Nghệ An 4. Phạm Viết Nam, 1973, Nghệ An 5. Đặng Thị Hồng Ngọc, 1988, Nghệ An 6. Trương Tuấn Việt, 1984, Hà Nội 7. Nhỡ Văn Tường, 1986, Hà Nam 8. Hoàng Tiến Đoàn, 1989, Nam Định 9. Hoàng Anh Văn, 1980, Nam Định 10. Hoàng Đình Hường, 1984, Nam Định 11. Hoàng Đình Thịnh, 1986, Nam Định 12. Nguyễn Văn Quang, 1976, Hà Tĩnh

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP