Hà Tĩnh ngày nay

Công bố vùng nước các cảng biển tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 49/2013/TT-BGTVT công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh.

Tàu hàng tại cảng biển Vũng Áng

Theo đó, vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh bao gồm: Vùng nước cảng biển Vũng Áng (bến cảng số 1, bến cảng số 2, bến cảng Xăng dầu, LPG Vũng Áng) và vùng nước cảng biển Xuân Hải (bến cảng Xuân Hải và bến cảng Xuân Phổ).

Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và quy định có liên quan của pháp luật đối với hoạt động hàng hải tại vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế về điều kiện khí tượng thủy văn, mớn nước, trọng tải của tàu thuyền và tính chất hàng hóa, chỉ định vị trí cụ thể cho tàu thuyền đón trả hoa tiêu, kiểm dịch, neo đậu, chuyển tải và tránh bão trong vùng nước theo quy định, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Ngoài phạm vi vùng nước cảng biển, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh có trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong vùng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2014.

Vân My

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP