Các Sở - Ban - Ngành

5 cán bộ hải quan Hải Phòng bị chuyển việc để làm rõ việc “bôi trơn”

Ngày 15.3, Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định không phân công làm nghiệp vụ, bố trí công việc không tiếp xúc doanh nghiệp đối với 5 công chức thuộc Chi cục Hải quan khu vực 3 để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh làm rõ có hay không việc nhận “bôi trơn” được phản ánh trong thời gian vừa qua.

Trước đó, thông tin về cán bộ chi cục hải quan 3, Cục Hải Phòng có dấu hiệu nhận tiền bôi trơn của DN, Văn phòng Chính phủ có thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trường Hoà Bình yêu cầu báo cáo vụ việc cụ thể; đồng thời, rà soát, chấn chỉnh hoạt động của lực lượng hải quan, cải cách thủ tục hành chính, có biện pháp phòng ngừa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Một lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, trước những thông tin về hành vi không chuẩn mực trong việc thực thi công vụ thời gian gần đây, lãnh đạo cục Hải quan Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc làm rõ báo cáo cấp trên.
Trong những năm gần đây, đơn vị đã áp dụng các biện pháp nhằm quán triệt cán bộ công chức thực hiện nghiêm quy định trong thực thi công vụ. Đồng thời đơn vị cũng có cơ chế giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của cán bộ công chức, đặc biệt tại các vị trí thường xuyên tiếp xúc với người dân, DN để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Mặt khác, Hải quan Hải Phòng cũng xây dựng các giải pháp từ trong hệ thống các cấp, các đơn vị để phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện, hành vi phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực. “Hải quan Hải phòng luôn tích cực tiếp thu ý kiến đóng góp để chủ động rà soát, chấn chỉnh, kiểm soát hoạt động công vụ của cán bộ công chức” – một lãnh đạo cục Hải quan Hải Phòng nói.

MAI CHI/Theo Lao động

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP