TP Hà Tĩnh

TP Hà Tĩnh quyết tâm hoàn thành vượt mức thu thuế SD đất phi nông nghiệp 2013

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được Quốc hội khoá 12 kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/6/2010 có hiệu lực từ ngày 01/01/2012 thay thế cho pháp lệnh thuế Nhà đất năm 1992, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 1994. Đây là một sắc thuế mới có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan trực tiếp đến mọi người dân và tổ chức.

Năm 2012, thành phố Hà Tĩnh đã lập bộ quản lý 25.556 hộ gia đình, 183 điểm của 71 tổ chức doanh nghiệp, đạt 95% so với số hộ lập bộ thuế nhà đất năm 2011. Diện tích chịu thuế 6.045.849m2 đạt 111% so với diện tích lập bộ thuế nhà đất năm trước. Số tiền thuế đã thu 4.594,5 triệu đồng đạt 91,3%. Thành phố Hà Tĩnh là đơn vị triển khai thu sớm nhất và có số thu cao nhất, chiếm 47% số thu trong toàn tỉnh. Một số phường, xã tổ chức triển khai thực hiện tốt, có số thu đạt cao so với số đã lập bộ như: phường Trần Phú đạt 123%, Thạch Môn đạt 105%, Tân Giang đạt 98%, Thạch Đồng đạt 95%, phường Hà Huy Tập đạt 96%, Thạch Linh đạt 94%, Văn Yên đạt 94%.v.v..


Để tập trung chỉ đạo thực hiện thu thuế sử dụng đất phi nông phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu năm 2013, tại Hội nghị sơ kết thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tổ chức sáng ngày 15/3/2013, đồng chí Trần Thế Dũng – Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để nhân dân nắm bắt và thực hiện; tổ chức rà soát các đối tượng sử dụng đất ở để đăng ký kê khai đối với đất chưa kê khai; rà soát, thống kế hết các hộ, diện tích đất vắng chủ, đất chưa làm nhà, các hộ mới trúng đấu giá đất ở, các hộ có từ 2 thửa đất trở lên, các hộ vượt hạn mức, các tổ chức sử dụng đất thuê không đúng mục đích, rà soát, kiểm tra người nộp thuế có nhiều thửa đất tiến hành kê khai tổng hợp, tính thuế và thu thuế đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở, đất sử dụng sai mục đích. Đối với những trường hợp chưa kê khai hoặc cố tình không chấp hành kê khai thì có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.v.v.


Với quyết tâm triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2013 đạt kết quả cao, đúng tiến độ, thành phố Hà Tĩnh sẽ phát động thu đợt 1 năm 2013 bắt đầu từ ngày 13/4 đến ngày 30/4/2013.


Nguyễn Lê Thuý Hằng

Hatinhcity

  Từ khóa: thu thuế

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP