Cùng dự phiên họp có Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Thuong truc HDND tinh hop ban, cho y kien nhieu noi dung quan trong - Anh 1

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh sẽ cho ý kiến về dự kiến nội dung ban hành nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2017; thống nhất chương trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII; nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 158/2015 và Nghị quyết 11/2016 của HĐND tỉnh về danh mục các công trình dự án thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2016; cho ý kiến về một số phát sinh giữa 2 kỳ họp thường kỳ do UBND tỉnh trình; cho ý kiến về kết quả các cuộc giám sát chuyên đề, dự kiến chương trình kỳ họp và chương trình giám sát năm 2017 của HĐND tỉnh.

Đặc biệt, Thường trực HĐND tỉnh sẽ nghe, cho ý kiến chỉ đạo đối với việc thực hiện các nội dung kết luận tại Thông báo 62 ngày 3/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về các vụ việc tồn đọng, nổi cộm.

Báo Hà Tĩnh điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin, nội dung cuộc họp.

Tiến Dũng – Thăng Long