Mùa Thi

Thông báo của hội đồng tuyển sinh công an tỉnh Hà Tĩnh

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường Công an nhân dân năm 2015, đã dự thi Trung học phổ thông Quốc gia 2015, cần làm các bước như sau:

1. Liên hệ với Sở Giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh để nhận giấy chứng nhận kết quả điểm thi, bao gồm: 01 Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I và 03 giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

2. Từ ngày 26/7/2015 thí sinh đến tại Công an huyện, thị xã, thành phố (gọi là Công an cấp huyện) nhận Phiếu chỉnh sửa thông tin cá nhân và phiếu thống kê kết quả điểm thi. Điền điểm 03 môn thi theo khối đã đăng ký xét tuyển vào các trường Công an nhân dân. Lưu ý: không chỉnh sửa khối, ngành, trường cao đẳng, trung cấp đã đăng ký xét tuyển.
3. Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để đăng ký xét tuyển nguyện vọng I, Phiếu chỉnh sửa thông tin cá nhân và các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan đến việc điều chỉnh thông tin cá nhân (nếu có) về Công an cấp huyện trước ngày 02/8/2015.
4. Thí sinh quyết định việc nộp hay không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I cho Hội đồng tuyển sinh Công an tỉnh. Sau khi đã nộp Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I, thí sinh được rút lại Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I để nộp cho các trường ngoài ngành Công an trước ngày 05/8/2015. Những thí sinh rút Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I sẽ không có tên trong danh sách xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp Công an nhân dân năm 2015.

Công an tỉnh Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP