TX Hồng Lĩnh

Thị xã Hồng Lĩnh: Trên 80% đảng viên mới kết nạp có trình độ đại học, cao đẳng

Từ sau đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2010 – 2015, Thị ủy Hồng Lĩnh thực hiện nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển đảng viên, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Các ban xây dựng Đảng thị xã đã xây dựng tiêu chuẩn hướng dẫn cơ sở lựa chọn quần chúng ưu tú, giới thiệu đi học các lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng để tạo nguồn.


Ở cơ sở, các bí thư chi bộ, đảng bộ có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo quá trình thực hiện kế hoạch của thị ủy.


Nhờ các giải pháp đồng bộ đó, từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 8/2013, Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh đã kết nạp 235 quần chúng ưu tú vào Đảng. Chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên với 100% có trình độ THPT trở lên, trong đó trên 80% có trình độ đại học, cao đẳng.


Tuấn Hiển

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP