Nghi Xuân: Bế giảng lớp đảng viên mới khóa 1-2013

TT bồi dưỡng chính trị huyện vừa tổ chức bế giảng lớp đảng viên mới khóa 1-2013. Tham gia lớp học có 84 đồng chí đảng viên mới của 24 đơn vị, tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn.

TOP