Kinh tế

Tập trung thu thuế khai thác VLXD, kinh doanh nhà hàng, khách sạn

Theo Quyết định ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh, Đoàn kiểm tra số 3 thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý thu nộp ngân sách tại các huyện Hương Khê, Lộc Hà, Can Lộc, Nghi Xuân và TP. Hà Tĩnh. Theo đó, đoàn sẽ tập trung rà soát kết quả thu ngân sách, đánh giá tình hình thực hiện các sắc thuế trên địa bàn, làm rõ khó khăn để cùng giải quyết; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuế và bộ thuế; tăng cường công tác cải cách hành chính…

Sáng nay (29/10), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì họp Đoàn kiểm tra số 3 triển khai kế hoạch thực hiện việc chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý thu nộp ngân sách trên địa bàn các huyện Hương Khê, Lộc Hà, Can Lộc, Nghi Xuân và TP. Hà Tĩnh.
Tập trung thu thuế khai thác VLXD, kinh doanh nhà hàng, khách sạn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Các địa phương cần tập trung thu trên các lĩnh vực thu còn đạt thấp, như: hoạt động khai thác vật liệu xây dựng, thuế đất, kinh doanh nhà hàng khách sạn, dịch vụ ăn uống, xây dựng cơ bản…

Tại cuộc họp, đại biểu đã phân tích những kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thu ngân sách trên địa bàn thời gian qua và bàn các giải pháp tăng thu trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh – Trưởng đoàn kiểm tra số 3 nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu thu đúng, đủ và vượt kế hoạch 25% tại các địa bàn do đoàn giám sát, các địa phương, chi cục thuế thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo 437 và các quyết định UBND tỉnh đã ban hành. Các ngành chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra, quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể. Các địa phương cần tập trung thu ở các lĩnh vực có khả năng tăng thu và các lĩnh vực thu còn đạt thấp như hoạt động khai thác vật liệu xây dựng, thuế đất, kinh doanh nhà hàng khách sạn, dịch vụ ăn uống, xây dựng cơ bản…

Ngành Thuế cần tập trung các giải pháp cụ thể, phối hợp với các ngân hàng để cưỡng chế, thu nợ đọng thuế. Hàng tuần, Cục Thuế tỉnh chủ động thu thập báo cáo từ các ngành, địa phương, đơn vị để cập nhật tình hình, số liệu nguồn thu…

Thành chung

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP