6 nạn nhân 'việc nhẹ lương cao' từ Lào được cứu về

Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người lao động, các nghi phạm hứa hẹn tuyển lao động sang Lào làm việc nhẹ lương cao, song khi các nạn nhân bị dính bẫy đã bị đánh đập, khống chế, đòi tiền chuộc.

TOP