“Về ăn tết nhà chồng, tôi ghét nhất tục mừng tuổi”

3 năm về làm dâu cũng là 3 cái tết ở nhà chồng, dù tôi có cố gắng chu toàn đến đâu, tính toán đến mức nào thì sau tết vẫn phải nghe đủ lời chê trách khoản mừng tuổi. Năm nay lại một cái tết nữa rồi, tôi chỉ mong tết hoặc tục mừng tuổi ngày tết sẽ biến mất.

TOP