Văn hoá Dân gian

Quy hoạch VH-TT&DL phải làm nổi bật văn hóa, cốt cách người Hà Tĩnh

Góp ý xây dựng quy hoạch, các đại biểu đề nghị đơn vị tư vấn cần cập nhật số liệu mới theo chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra và một số số liệu mới về VH-TT&DL của Hà Tĩnh. Dự thảo quy hoạch chưa làm nổi bật được đặc trưng của văn hoá Hà Tĩnh, nhiều nội dung còn chồng chéo; chưa nhấn mạnh các giải pháp xã hội hoá; thiếu dẫn chứng cho các số liệu có trong quy hoạch, gây khó khăn trong thực hiện…. Quy hoạch mới chỉ tập trung vào các công trình phát triển hạ tầng, chưa có công trình thông tin truyền thông.

Chiều 13/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì buổi làm việc với Sở VH-TT&DL, các ngành liên quan và đơn vị tư vấn để nghe báo cáo “Quy hoạch phát triển tổng thể VH-TT&DL Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn đã trình bày về tầm quan trọng của VH-TT&DL trong đời sống nhân dân và trong sự phát triển chung của tỉnh; sự cần thiết phải xây dựng “Quy hoạch phát triển VH-TT&DL tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khai thác hiệu quả tiềm năng và các nguồn lực phát triển. Dự thảo cũng làm rõ về tổng quan các yếu tố, điều kiện và thực trạng phát triển; dự báo tác động của bối cảnh trong nước, quốc tế đối với sự phát triển VH-TT&DL Hà Tĩnh; định hướng phát triển ngành VH-TT&DL tỉnh đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

ht24h
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Quy hoạch phát triển VH-TT&DL phải làm nổi bật văn hóa, cốt cách người Hà Tĩnh

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện cho rằng: Cần phải đánh giá đúng thực trạng của VH-TT&DL Hà Tĩnh, làm nổi bật cốt cách văn hoá con người Hà Tĩnh.

Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần chỉnh sửa quy hoạch theo từng lĩnh vực cụ thể, từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh. Phải định hình lại một số hạng mục như bảo tàng, phòng truyền thống, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống… phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế; có định hướng về nghệ thuật biểu diễn, trong đó nhấn mạnh nghệ thuật truyền thống gắn với đương đại. Xác định rõ thể thao thành tích cao tập trung những nội dung nào, mục tiêu về thứ hạng ra sao? Bổ sung, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, năng lực cán bộ các cấp, hoàn thiện hệ thống thiết chế VH-TT, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, và chú trọng giải pháp xã hội hoá trong phần thực hiện.

Trường Biên / HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP