Địa Chí Hà Tĩnh

Khảo sát điền dã về văn hóa địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh

Từ ngày 27/10 đến ngày 30/10/2014, Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam đã phối hợp cùng phòng Quản lý di sản tổ chức khảo sát điền dã về văn hóa địa phương và đánh giá lại tư liệu hiện vật trong kho Bảo tàng Hà Tĩnh.

Chuyến khảo sát nhằm thu thập tư liệu để xây dựng đề cương cho Đề án Xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh. Các địa điểm được điền dã gồm những vùng văn hóa đặc trưng của địa phương: văn hóa vùng biển, văn hóa vùng rừng/miền núi và văn hóa vùng đồng bằng, vùng ven sông. Theo đó, đoàn đã khảo sát tại huyện Nghi Xuân, Hương Khê, Lộc Hà, Vũ Quang, Thạch Hà. Chuyến khảo sát giúp đoàn chuyên gia có hiểu rõ hơn về văn hóa vùng miền tại Hà Tĩnh. Đồng thời đoàn cũng đã  đánh giá lại hệ thống hiện vật trong kho Bảo tàng Hà Tĩnh. Đây sẽ là nguồn tư liệu, cơ sở để xây dựng đề cương cho Đề án Xây dựng bảo tàng Hà Tĩnh.

Qua khảo sát, các chuyên gia cũng đã đóng góp nhiều ý kiến về công tác bảo tồn tôn tạo hệ thống di tích hiện có trên địa bàn./.

Minh Đức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP