Dự án đầu tư

Hà Tĩnh: Nhiều công trình xây dựng vi phạm chất lượng

“Với sự gia tăng vi phạm trong lĩnh vực xây dựng như thế, rất mong các cơ quan truyền thông, nhân dân phát hiện để phản ánh với chúng tôi.

Mọi sự phản ánh đều có thể liên lạc với bộ phận chuyên môn hoặc trực tiếp Giám đốc Sở, chúng tôi sẽ xử lý kịp thời, nghiêm minh” – đó là lời khẳng định của ông Trần Xuân Tiến, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 9/3, Sở Xây dựng Hà Tĩnh công bố kết quả thanh tra 84 cuộc thanh kiểm tra, đã phát hiện 56 công trình có vi phạm về chất lượng thi công, 7 đơn vị tư vấn thiết kế có sai phạm về lập hồ sơ thiết kế, dự toán. Theo đó, Thanh tra sở đã ban hành 14 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 295 triệu đồng, kiến nghị cắt giảm không thanh toán gần 4 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Lỗi thường vi phạm mà Thanh tra xây dựng Hà Tĩnh phát hiện là dự toán công trình và khối lượng dự toán so với hồ sơ bản vẽ, chất lượng công trình sai lệch với hồ sơ thiết kế được phê duyệt; vật liệu đưa vào thi công không đảm bảo tiêu chuẩn. Như vậy qua cuộc thanh kiểm tra mức độ vi phạm là 66%.

Trao đổi những vấn đề trên, ông Trần Xuân Tiến – Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết: “Với sự gia tăng vi phạm trong lĩnh vực xây dựng như thế chúng tôi rất mong các cơ quan truyền thông, nhân dân phát hiện phản ánh với chúng tôi. Mọi sự phản ánh đều có thể liên lạc với bộ phận chuyên môn hoặc trực tiếp Giám đốc Sở, chúng tôi sẽ xử lý kịp thời, nghiêm minh”.

Để khắc phục tỉnh trạng này, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đề xuất UBND tỉnh sớm ban hành một số quy định cụ thể trong hoạt động đầu tư xây dựng trên các lĩnh vực về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, năng lực của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Hoàng Hiệp – Trọng Dân/VTOTO

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP