Nông thôn mới

Hà Tĩnh: Năm 2016, 30 xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Năm 2016, Hà Tĩnh có thêm 30 xã đạt chuẩn NTM, vượt 150% kế hoạch, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu từng bước trở thành ý thức tự giác của người dân, tạo ra được những kết quả khá toàn diện.

Trong khí thế chuẩn bị đón mừng năm mới 2017 và những kết quả kinh tế – xã hội, xây dựng NTM Hà Tĩnh đạt được, sáng nay 30/12, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết xây dựng NTM năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng thời, phát động phong trào thi đua toàn tỉnh chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2010. Toàn bộ các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban, ngành, các huyện, thị, thành phố với gần 1.000 đại biểu tiêu biểu phường, xã thôn đạt chuẩn NTM, Khu dân cư kiểu mẫu; các tổ chức đoàn thể, cá nhân có thành tích đóng góp tích cực cho thành công xây dựng NTM toàn tỉnh năm 2016 tham dự.

Mặc dù năm 2016, Hà Tĩnh gặp phải nhiều khó khăn, đặc biệt là về sự cố môi trường biển, thiên tai lũ chồng lũ; kinh tế- xã hội, đời sống dân sinh gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời của lãnh đạo tỉnh; sự đoàn kết, cố gắng vươn lên của nhân, Hà Tĩnh đã vượt qua, dần ổn định đời sống dân sinh, tiếp tực giữ vững và phát triển.

Tuy công cuộc xây dựng NTM năm 2016 diễn ra trong điều kiện nhiều khó khăn hơn so với năm 2015 nhưng với sự vào cuộc đồng bộ, tập trung cao của cả hệ thống chính trị; sự tích cực nỗ lực, chủ động cao của người dân; sự chung tay góp sức thiết thực của nhiều tổ chức cá nhân nên Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh đã đạt được kết quả toàn diện, có chiều sâu, bền vững với nhiều dấu ấn rõ nét; mức độ đạt được các tiêu chí đều nâng lên 1,2 lần; số tiêu chí đạt chuẩn tăng bình quân 2 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 9 tiêu chí. Vì thế, năm 2016, Hà Tĩnh đã có thêm 30 xã đạt chuẩn NTM, vượt 150% kế hoạch, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu từng bước đã trở thành ý thức tự giác của người dân, tạo ra được những kết quả khá toàn diện.

Nhìn tổng thể, từ thực tiễn những năm qua và năm 2016, Hà Tĩnh được Trung ương đánh giá cao trong phương pháp, cách làm thực hiện chương trình xây dựng NTM. Đặc biệt, Trung ương đánh giá cao nỗ lực thực hiện 19 tiêu chí theo quy định chung và tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.

Đây là tiêu chí riêng của Hà Tĩnh, được nhiều địa phương gọi là “tiêu chí 20” – một tiêu chí kiểm nghiệm rõ nét tinh thần, ý thức của người dân trong việc xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp, tác động tới nếp sống văn hóa tại các vùng quê. Thực tế, tại các địa phương trong toàn tỉnh, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đã trở thành phong trào rộng khắp, thành ý thức tự giác của mỗi người. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.250 thôn có phương án triển khai xây dựng, trong đó, 490 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Phong trào phát triển kinh tế vườn, xây dựng vườn mẫu lan tỏa mạnh mẽ, đi vào chiều sâu. Đến nay, có 5.556 vườn mẫu được xây dựng, trong đó, 1.300 vườn đạt chuẩn. Cùng với việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, Hà Tĩnh đã xây dựng thành công bước đầu mô hình làng xã du lịch gắn với xây dựng NTM. Đây là hướng đi mới để gìn giữ nét văn hóa làng quê, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng NTM bền vững mà Đảng bộ tỉnh nhà đã xác định.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao bằng công nhận cho 30 xã đạt chuẩn NTM năm 2016

Trong bức tranh của Hà Tĩnh hôm nay, từ kết quả của nhiều năm thực hiện và năm 2016 với nỗ lực vượt qua thử thách, kết cấu hạ tầng KT-XH đã tạo nên diện mạo mới trên các vùng quê, tác động tới nhu cầu thiết yếu của từng gia đình, làm thay đổi một bước quan trọng về chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Trong năm, toàn tỉnh đã làm 887km đường giao thông nông thôn (trong đó, thực hiện theo cơ chế hỗ trợ xi măng 720km), kiên cố hóa 159km kênh mương nội đồng (thực hiện theo cơ chế hỗ trợ xi măng 129km); xây mới 59 trạm biến áp, lắp đặt 200km đường dây điện; xây dựng mới, nâng cấp 320 nhà văn hóa thôn (làm mới 194 nhà); sửa chữa, nâng cấp 170 phòng học, phòng chức năng; xóa 382 nhà tạm…

Cùng với kết cấu KT-XH, phong tục, nếp sống văn hóa của các vùng quê tiếp tục được phát huy, gìn giữ; ứng xử “tình làng nghĩa xóm” trong cộng đồng được coi trọng. Để giữ gìn và phát huy những nét đẹp tình người ấy, nhiều địa phương đã tổ chức tập huấn về ứng xử văn hóa cộng đồng. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2016 đạt 82,4%, tỷ lệ thôn văn hóa đạt 69,67%.

Năm 2016, diện tích, năng suất, sản lượng và giá các loại cây ăn quả có múi đều cao hơn năm 2015. Lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục tăng về số lượng, sản lượng: Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 118.000 tấn, tăng 14,2% so với năm 2015. Các địa phương đã phát triển thêm 16 cơ sở chăn nuôi lợn thịt liên kết quy mô 500 con trở lên, nâng tổng số lên 156 cơ sở; hoàn thành đưa vào sản xuất 7 trại lợn nái cấp bố mẹ quy mô 300 con trở lên, nâng tổng số lên 32 cơ sở. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, nhằm thúc đẩy kinh tế tiếp tục phát triển, tỉnh nhà đã ban hành cơ chế đặc thù tạo nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân điển hình được báo cáo thành tích, đóng góp thành công trong công cuộc xây dựng NTM bằng cách nghĩ, cách làm sáng tạo. Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, tỉnh, tổ chức, cá nhân, nhiều khu dân cư NTM kiểu mẫu không những bộ mặt NTM khởi sắc toàn diện mà cuộc sống người dân cũng được nâng lên.

Nhiều mô hình kinh tế phát triển mạnh bởi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tái cơ cấu nông nghiệp gắng với xây dựng NTM, tạo nên sự đột phá mạnh mẽ, thiết thực trong các sản phẩm SX nông nghiệp. Từ các vườn mẫu, các mô hình kinh tế tư nhân, HTX, THT đã phát triển rầm rộ. Toàn tỉnh đã có 1.250 thôn Khu dân cư NTM kiểu mẫu đang được triển khai xây dựng, trong đó 490 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu như: Thôn Hồng Lĩnh (Thuận Lộc), thôn Phong Giang (Tiên Điền), thôn Chế Biến (Sơn Kim II), thôn Hương Phố (Đức Hương), thôn Trung Châu (Hộ Độ), thôn Bắc Châu (Kỳ Châu), thôn Đồng Giang (Thạch Khê), thôn 6 (Xuân Hồng)….

Cũng trong thời điểm tổng kết này, phong trào phát triển vườn mẫu toàn tỉnh đã có 5.556 vườn mẫu, trong đó 1.300 vườn mẫu đạt chuẩn, nhiều vườn mẫu cho thu nhập cao, tạo cảnh quan đẹp, môi trường tốt như: vườn hộ ông Phạm Văn Liệu ở Đức Giang (Vũ Quang); Trần Ngọc Hóa, thôn 2 (xã Sơn Thọ); Trần Nhật Tân, thôn Nam Trà (Hương Trà)….

Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo NTM ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp to lớn của các tổ chức, tập thể, cá nhân, đặc biệt là những xã, thôn vượt qua mọi khó khăn để đạt chuẩn NTM, trong đó có sự đóng góp lớn của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, con em Hà Tĩnh xa quê đã góp phần đưa bộ mặt nông thôn mới Hà Tĩnh khởi sắc toàn diện.

Để ghi nhận những kết quả tổ chức, cá nhân đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng NTM năm 2016, 30 xã đã được nhận Bằng công nhận đạt chuẩn NTM năm 2016 và 30 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, hơn 30 tổ chức, cá nhân cũng được Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen về thành tích đóng góp trong phong trào xây dựng NTM của tỉnh. Hội nghị cũng thông qua kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng thời phát động phong trào thi đua toàn tỉnh chung sức xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020.

Được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong phong trào xây dựng NTM, Linh mục Nguyễn Tiến Dũng, quản xứ Kim Lâm, xã Vượng Lộc, Can Lộc cảm động nói, chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện phong trào xây dựng NTM một chương trình thiết thực, hợp với ý Đảng, lòng dân. Khi có chủ trương xây dựng NTM , Giáo xứ chúng tôi đã thực hiện đầy đủ mọi ý kiến chỉ đạo của chính quyền, tích cực tham gia đầy đủ và trách nhiệm, bởi xây dựng NTM chính là xây dựng cuộc sống mới cho giáo dân trong xứ. Hôm nay, tôi rất vinh dự được đứng trên bục nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân tôi mà còn là niềm tự hào chung của những người công giáo yêu nước trong tỉnh đã đóng góp tiền của và trách nhiệm mình góp phần vào công cuộc xây dựng NTM đúng với chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Linh mục Nguyễn Tiến Dũng, quản xứ Kim Lâm, xã Vượng Lộc, Can Lộc tham luận tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị trong không khí chuẩn bị đón xuân mới, niềm vui tràn ngập trên mọi nét mặt của tập thể lãnh đạo các xã đạt chuẩn NTM được vinh danh. Ai nấy đều tự hào Xây dựng NTM, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, hàng rào xanh kinh tế đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; nâng cao văn hóa ứng xử trong khu dân cư, tạo nên một mối trường NTM xanh, sạch, đẹp, thân thiện, toàn diện, thực chất và bền vững.

Anh Bình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP