Nông thôn mới

Hà Tĩnh: Làm rõ, xử lý nghiêm việc sử dụng vốn nông thôn mới sai quy định

Kết quả của Đoàn liên ngành về kiểm tra việc sử dụng vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến năm 2013 tại 43 xã ở 12 huyện, thành phố, thị xã cho thấy nhiều khoản sử dụng sai quy định…

Trước hết là sử dụng sai tính chất nguồn vốn. Kết quả kiểm tra cho thấy, có 16/43 xã sử dụng 8,515 tỷ đồng vốn hỗ trợ phát triển sản xuất để chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; 62 xã dùng 3,748 tỷ đồng vốn hỗ trợ lãi suất để chi đầu tư xây dựng công trình và hỗ trợ phát triển sản xuất.

Làm rõ, xử lý nghiêm việc sử dụng vốn nông thôn mới sai quy định
Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất giúp nhiều hộ dân vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu

Đoàn liên ngành cũng phát hiện 5/43 xã sử dụng 1,734 tỷ đồng hỗ trợ sai đối tượng; 20/43 xã sử dụng 16,329 tỷ đồng hỗ trợ vượt tỷ lệ quy định.

Trên đề nghị của Văn phòng điều phối chương trình NTM tỉnh, ngày 3/3/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã giao Sở Tài chính kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm các địa phương sử dụng nguồn vốn NTM sai quy định; tổng hợp kết quả xử lý, báo cáo UBND tỉnh, BCĐ xây dựng NTM tỉnh trước ngày 30/3/2014.

H.X / Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP