Nông thôn mới

Hà Tĩnh: 22 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký Quyết định số 429/QĐ-UBND phê duyệt danh sách các xã đăng ký về đích NTM trong năm 2018…

 Nhân dân thôn Tân An, xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên) làm đường giao thông nông thôn  

Cụ thể gồm: Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh); Cẩm Hoà (huyện Cẩm Xuyên); Hương Quang (huyện Vũ Quang); Sơn Hà (huyện Hương Sơn); Gia Hanh (huyện Can Lộc); Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh); Mai Phụ (huyện Lộc Hà); Đức Lạc, Đức An, Tân Hương, Liên Minh, Đức Thanh, Đức Dũng, Đức Lập (huyện Đức Thọ); Xuân Yên, Xuân Trường, Xuân Hội, Cương Gián (huyện Nghi Xuân); Thạch Thắng, Thạch Thanh (huyện Thạch Hà); Hương Trạch (huyện Hương Khê); Thạch Đồng (thành phố Hà Tĩnh).

TÂM ĐAN – NGÔ THẮNG 

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP