Mùa Thi

Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT

Đêm 10/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án chính thức các môn thi đợt 2.

Thí sinh tải file đáp án các môn:

Khối B: Toán học, Hóa học, Sinh học

Khối C: Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử

Khối D: Ngữ văn, Toán học

Ngoại  ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.

Hoặc xem trực tiếp đáp án dưới đây:

KHỐI B

Môn Toán học:

Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT
Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT
Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT

Môn hoá học:

Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT

Môn sinh học:

Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT

KHỐI C

Môn Ngữ văn:

Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT
Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT
Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT

Môn Lịch sử:

Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT
Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT

Môn Địa lý:

Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT
Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT
Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT

KHỐI D

Môn Toán học:

Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT
Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT
Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT

Môn Ngữ Văn:

Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT
Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT
Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT
Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT

Tiếng Pháp:

Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT
Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT

Tiếng Đức:

Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT
Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT

Tiếng Trung:

Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT
Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT

Tiếng Nhật:

Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT
Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT

Tiếng Nga:

Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT

Đáp án các môn thi đại học khối B, C, D của bộ GD&ĐT

  Từ khóa: khối B , D , Đáp án , Môn thi , Bộ GD&ĐT , C , Đại Học

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP