Quốc hội khóa XIV

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh thành công tốt đẹp

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ, dân chủ, đổi mới,  sáng nay 29/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ  2015 – 2020 thành công tốt đẹp.

Tại đại hội, đoàn chủ tịch đã báo cáo kết quả phiên họp thứ 1 của Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 -2020. Theo đó, Ban chấp hành đã Bầu Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Bầu Phó Bí thư Đảng ủy, Bầu ủy viên ủy ban kiểm tra Đảng ủy, bầu Chủ nhiệm UBKT. Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh được bầu chức danh Phó Bí Thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 6 đồng chí đại biểu đại diện cho Đảng bộ Công an tỉnh tham  dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đảng bộ tỉnh Hà tĩnh khóa XVIII

100% Đại biểu tham dự đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nghị quyết  nêu rõ: Nhiệm kỳ 2010 – 2015, bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường nhất là tình hình biển Đông. Trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều dự án kinh tế trọng điểm, kinh tế xã hội của tỉnh có bước phát triển với tốc độ cao. Tình hình đó đã tác động trực tiếp nhiệm vụ đảm bảo ANTT của lực lượng Công an tỉnh. Bám sát Nghị quyết Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân, nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện cơ bản đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ do Đại hội lần thứ XII đã đề ra. Vai trò lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng ủy được thể hiện rõ nét trên tất cả các lĩnh vực công tác, nhất là trong lãnh đạo nhiệm vụ công tác trọng tâm, trong tham mưu, tổ chức giải quyết  các vụ việc phức tạp về ANTT xẩy ra trên địa bàn. Lựa chọn và xây dựng các nghị quyết chuyên đề đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện các mặt công tác Công an, huy động toàn lực lượng khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, góp phần vào sự ổn định, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại hội đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với các mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu cụ thể. Theo đó, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia công tác đảm bảo ANTT. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Công an Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, thực hiện phương châm an ninh chủ động, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, điểm nóng về ANTT xẩy ra trên địa bàn.Các chỉ tiêu cụ thể 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong  sạch, 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 75%  đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ đạt đơn vị thi đua xuất sắc của tỉnh. Bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Không để xẩy ra “điểm nóng” về ANTT. Tỷ lệ xác minh, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 90%. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt trên 75%, các vụ trọng án đạt trên 90%, không để xẩy ra oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự. Nâng cao hiệu quả các mặt quản lý nhà nước về ANTT, phục vụ tốt nhất cho yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội  phạm. Đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện phục vụ có hiệu quả công tác thường xuyên và đột xuất. 100% đơn vị đạt “đơn vị văn hóa, kiểu mẫu về Điều lệnh CAND”.

Chia tay Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XII
Đại hội xác định 3 công tác đột phá tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung, thực hiện trên các lĩnh vực bảo vệ ANTT, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác hậu cần – kỹ thuật, công tác tổ chức cán bộ và lãnh đạo tổ chức đoàn thể…
Đại tá Lê Văn Sao, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu bế mạc đại hôi

Phát biểu bế mạc đại hội, Đại tá Lê Văn Sao, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Với tinh thần dân chủ, trí tuệ, đổi mới và phát triển, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, cán bộ, chiến sỹ Đảng viên trong toàn lực lượng đoàn kết, tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì ANTQ”, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Đội Tuyên truyền

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP