Tuyển dụng Lao động

Công an Hà Tĩnh: Thông báo tuyển chọn Công dân phục vụ có thời hạn trong CAND

1. Đối tượng, tiêu chuẩn

Năm 2016, Công an tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Công an phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, trong đó tuyển cho Công an tỉnh Hà Tĩnh 100 công dân, tuyển cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động 60 công dân, tuyển cho Tổng cục Thi hành án hình sự và hổ trợ tư pháp 30 công dân, tuyển cho Cục an ninh điều tra 04 công dân, thời gian phục vụ 03 năm, nhập ngũ ngày 23/02/2016.
hatin24h

1.1. Đối tượng

– Nam công dân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn Hà Tĩnh; chưa có vợ, con; đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

– Tuổi đời: Từ 18 đến 25 tuổi.

1.2. Tiêu chuẩn

– Có lý lịch rõ ràng, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đảm bảo các tiêu chuẩn về chính trị theo Quy định của Bộ Công an.

– Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc Trung học bổ túc, đại học, cao đẳng. Các năm học Trung học phổ thông, bổ túc xếp loại hạnh kiểm cả năm từ khá trở lên và học lực cả năm từ trung bình trở lên.

– Đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của Bộ Công an. Trong đó về thể lực: Cao 1m64, nặng 50 kg trở lên; Về thị lực: Không đeo kính, tổng thị lực 02 mắt đạt từ 19/10.

– Đối tượng ưu tiên: Con cán bộ, chiến sĩ Công an, Công nhân viên Công an (kể cả cán bộ đã nghỉ hưu, từ trần); con Trưởng, Phó Công an xã, thị trấn; con Thương binh, Liệt sĩ.

2. Đăng ký dự tuyển

– Công dân có nguyện vọng vào phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Công an huyện, thị xã, thành phố nơi công dân có hộ khẩu thường trú trước ngày 29/12/2015. Các đơn vị Công an cấp huyện tập hợp danh sách và thủ tục hồ sơ đăng ký của người dự tuyển gửi về Phòng PX13 trước ngày 30/12/2015.

– Thủ tục đến đăng ký gồm: Đơn tình nguyện phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, có xác nhận của Trưởng phòng hoặc Trưởng Công an cấp huyện (nếu là con của cán bộ Công an), các đối tượng khác do địa phương cấp xã nơi cư trú

xác nhận; phô tô Giấy chứng minh nhân dân, học bạ Trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc, cao đẳng, đại học (kèm theo bản chính để đối chiếu); 01 ảnh cở 4 x 6cm kiểu chứng minh nhân dân.

Lưu ý các đơn vị: Công dân đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp hồ sơ, không nhận hồ sơ qua người khác nộp thay.

– Khám sức khỏe vào lúc 7 giờ ngày 04/01/2016 tại Bệnh xá Công an tỉnh (số 18 đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh). Khi đi khám sức khỏe, người dự tuyển mang theo giấy chứng minh nhân dân.

Vậy Công an tỉnh thông báo để các đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh biết./.

Nơi nhận:

– Đ/c Giám đốc CAT (để báo cáo);

– Các Đ/c Phó Giám đốc CAT (để chỉ đạo);

– Các đơn vị K20, A92, Trại giam Xuân Hà;

– Các phòng, CAH, TP, TX (để thực hiện);

– Lưu: VT, PX13.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm

TVMT – Trích sao

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP