Hương Khê

Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Hương Khê cố ý làm trái pháp luật

Trong các tháng 1 và 2 năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã họp kỳ thứ 2 và kỳ thứ 3. Tại các kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung.

Ông Trần Văn Duẩn - Chi cục trưởng Thi hành án dân sự huyện Hương Khê. Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn
Ông Trần Văn Duẩn – Chi cục trưởng Thi hành án dân sự huyện Hương Khê. Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn

Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Trần Văn Duẩn – Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê

Với chức trách, nhiệm vụ được giao, trong thời gian từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 9 năm 2015, đồng chí Trần Văn Duẩn đã có các khuyết điểm, vi phạm như: Thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số vụ, việc thi hành án dân sự trên địa bàn; cố ý làm trái các quy định của pháp luật về thu, quản lý, sử dụng một số khoản tiền trong việc thi hành Quyết định số 11/2013/QĐST-DS, ngày 27/9/2013 của Tòa án nhân dân huyện Hương Khê; không chấp hành sự chỉ đạo của Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh và thực hiện không nghiêm túc các kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Khê trong xử lý một số vụ, việc.

Những khuyết điểm, vi phạm nói trên là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu tới hiệu lực, hiệu quả của công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Hương Khê, dẫn đến một số vụ, việc kéo dài, phát sinh khiếu nại, tố cáo; đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Trần Văn Duẩn nghiêm túc kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật và chịu trách nhiệm thu hồi số tiền 317.396.000 đồng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem xét kết quả giám sát chuyên đề đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước phục vụ mua sắm tài sản công cơ bản kịp thời, bảo đảm quy trình, quy định, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách Nhà nước; tổ chức thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức trong Ngành theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, ngày 27/10/2007 của Chính phủ, đạt được một số kết quả. Tuy vậy, trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung giám sát vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh nghiêm túc rút kinh nghiệm về trách nhiệm cá nhân và chỉ đạo tổ chức thực hiện khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm.

Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên

Quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với 1 đồng chí ở thành phố Hà Tĩnh.

Cho ý kiến, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định 2 kết luận

Kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khắc phục, sữa chữa hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với tập thể lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh.

Kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 đối với tập thể lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên, Môi trường và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh.

P.V

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP