Giáo dục - Đào tạo

Chấn chỉnh đào tạo liên kết, liên thông trên địa bàn Hà Tĩnh

Chỉ thị về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo liên kết, liên thông trên địa bàn vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành nêu rõ: những năm gần đây, loại hình đào tạo liên kết, liên thông đã tạo điều kiện thuận lợi cho người học nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của tỉnh…

Tuy vậy, gần đây, hoạt động đào tạo liên kết, liên thông trên địa bàn tỉnh bộc lộ một số hạn chế, tồn tại trong quản lý, chỉ đạo và thực hiện như: đào tạo không có quy hoạch; mở lớp đào tạo không được cấp có thẩm quyền cho phép; chỉ chú trọng đào tạo theo nhu cầu người học mà ít tính đến nhu cầu xã hội… dẫn đến chất lượng đào tạo của loại hình này còn thấp, không đảm bảo.

Can Lộc tổ chức Ngày hội việc làm năm 2014
Các cơ sở đào tạo phải khảo sát, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội. Ảnh chỉ mang tính minh họa

Nhằm kịp thời chấn chỉnh và nâng cao chất lượng đào tạo liên kết, liên thông trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm chính trị; các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề (gọi tắt là các cơ sở đào tạo); các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện/thành phố/thị xã nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về GD&ĐT. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với loại hình đào tạo liên kết, liên thông.

Các sở, ngành chủ quản của cơ sở đào tạo chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về liên kết, liên thông quy định tại quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 và Thông tư số 55/2012/TT-BDGĐT ngày 15/12/2012 của Bộ GD&ĐT.

Các cơ sở đào tạo phải khảo sát, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội, đáp ứng nguồn nhân lực cho từng ngành, nghề, tránh lãng phí nguồn nhân lực, gây áp lực cho người học và cho xã hội.

Đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp tào tạo liên kết, liên thông phải thực hiện đúng quy trình liên kết đào tạo, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định trước khi mở lớp; bảo đảm tuyển sinh đúng đối tượng theo quy định. Trong quá trình đào tạo, các cơ sở đào tạo phải thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình và thời gian đào tạo; bố trí người dạy đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có trách nhiệm; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thực hành, thí nghiệm; thực hiện đào tạo, công nhận kết quả và cấp phát văn bằng đúng quy định, quy chế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Các cơ sở đào tạo không thuộc đối tượng tham gia liên kết đào tạo quy định tại điều 5, Quyết định 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ GD&ĐT phải chấm dứt tuyển sinh, đào tạo liên kết; tổ chức đào tạo các lớp đã tuyển sinh có chất lượng và đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên.

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì phối hợp với Sở LĐ-TB&XH và các sở, ban, ngành liên quan tập trung chỉ đạo các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm các nội dung yêu cầu nêu trên; lập kế hoạch thanh kiểm tra thường xuyên và đột xuất, xử phạt nghiêm theo quy định các trường hợp sai phạm; kiên quyết xử lý hoặc đề nghị xử lý kỷ luật đối với cá nhân người đứng đầu các cơ sở đào tạo có hành vi gian lận, làm giả hồ sơ, mở lớp liên kết, liên thông sai quy định.

H.X/baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP