Trong nước

Bộ Nội vụ nói về việc xử lý 'tà đạo', truyền đạo trên mạng

Bộ Nội vụ đã trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk liên quan việc quản lý, xử lý "hiện tượng tôn giáo mới, tà đạo".

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: GIA HÂN

Theo đó, cử tri Đắk Lắk đề nghị Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn xác định chủ thể vi phạm lĩnh vực tôn giáo và quy định về quản lý, xử lý “hiện tượng tôn giáo mới”, “tà đạo”, các hoạt động giảng dạy, sinh hoạt, truyền đạo trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, quy định về hoạt động tạo nguồn thu hợp pháp cho các tổ chức tôn giáo.

"Tôn giáo mới, tà đạo" đang có xu hướng phát triển gây ảnh hưởng không tốt

Trả lời các nội dung này, Bộ Nội vụ nêu rõ theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, có thể xác định chủ thể vi phạm trên lĩnh vực này là tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng để vi phạm pháp luật.

Hiện các "hiện tượng tôn giáo mới", "tà đạo" đang có xu hướng phát triển gây ảnh hưởng không tốt trong đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, các hoạt động giảng dạy, sinh hoạt, truyền đạo trên không gian mạng của cá nhân chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tôn giáo mang tính tự phát, có tác động lớn đến đời sống tín ngưỡng, tôn giáo.

Bộ Nội vụ chỉ rõ các nội dung trên chưa quy định cụ thể trong luật và nghị định liên quan.

Bởi "hiện tượng tôn giáo mới", "tà đạo" là những tổ chức sơ khai, không đủ điều kiện để hình thành tổ chức tôn giáo.

Với các trường hợp ảnh hưởng đến xã hội, bộ đã chỉ đạo Ban Tôn giáo Chính phủ nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đấu tranh, quản lý như “Pháp luân công”, “Thanh hải vô thượng sư”, “Nhất quán đạo”, “Hội thánh đức chúa trời mẹ”…

Về các hoạt động tôn giáo giảng dạy, sinh hoạt, truyền đạo trên mạng là hoạt động tự phát của cá nhân liên quan các tôn giáo và hình thành trong bối cảnh phòng chống dịch phải cách ly cũng như xu hướng truyền thông đa phương tiện...

Các hoạt động này về cơ bản thuần túy mang tính chất truyền, giảng đạo cho tín đồ có nhu cầu nhưng không có điều kiện đến trực tiếp các buổi giảng đạo tại cơ sở tôn giáo.

Tuy nhiên có một số đối tượng lợi dụng phương thức này để gây sự chú ý của cộng đồng mạng vì mục đích vụ lợi tuyên truyền mê tín dị đoan, xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo gây bức xúc dư luận.

Các đối tượng này, Bộ Nội vụ nhấn mạnh đã bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Không can thiệp vào hoạt động tạo nguồn thu hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

Bộ Nội vụ dẫn quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo nêu rõ tổ chức tôn giáo là pháp nhân phi thương mại kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

Do đó, tổ chức tôn giáo có tư cách pháp nhân và được nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập theo quy định của Bộ luật Dân sự, các quy định khác.

Chính vì vậy Nhà nước không can thiệp vào hoạt động tạo nguồn thu hợp pháp của các tổ chức tôn giáo mà do tổ chức tự quy định, không trái quy định pháp luật.

Song với tư cách là pháp nhân phi thương mại, tổ chức tôn giáo phải tuân thủ nguyên tắc theo Bộ luật Dân sự là trong hoạt động không có mục tiêu chính tìm kiếm lợi nhuận, nếu có lợi nhuận cũng không được chia cho các thành viên.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP