Hà Tĩnh: Nâng cao kiến thức dân tộc và tôn giáo trong tình hình mới

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực 1 nhấn mạnh: Qua 14 chuyên đề được các giảng viên đầu ngành lên lớp và truyền đạt, các học viên  đã được trang bị, cập nhật những kiến thức cơ bản về dân tộc, tôn giáo; các chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo và phương pháp xử lý các điểm nóng có yếu tố dân tộc và tôn giáo. Kết thúc khóa học,100% học viên đạt loại khá, giỏi và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

TOP