Trong nước

Bạc Liêu sáp nhập cắt giảm 3 sở, 1 ban

Theo Nghị quyết vừa được HĐND thông qua, tỉnh Bạc Liêu sẽ tiến hành sáp nhập còn 16 sở, ngành, cắt giảm 3 sở và 1 ban.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Bạc Liêu (khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021) vừa diễn ra, các đại biểu thông qua nghị quyết về việc sắp xếp một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu.

Cụ thể, Sở Giáo dục- Đào tạo và Sở Khoa học- Công nghệ sáp nhập thành Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông sáp nhập thành Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch. Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ được chuyển về Ban Dân tộc để thành lập Ban Dân tộc và Tôn giáo.

HĐND tỉnh Bạc Liêu thông qua việc bỏ Sở Ngoại vụ để chuyển chức năng về Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu.

Tác giả: NGUYỄN TIẾN HƯNG

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP