Chính phủ hứa 2016 bắt đầu cắt giảm đáng kể nợ công

Lý giải nợ công tăng cao, Chính phủ “than”, suy thoái vừa qua, tỷ trọng thu ngân sách thấp trong khi yêu cầu chi tăng mạnh, nguồn kinh phí kích thích kinh tế, cải cách tiền lương rất lớn nên nguồn ngân sách còn lại để bố trí cho trả nợ rất hạn hẹp.

TOP