Tuyển dụng Lao động

Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2015

Công tác tuyển sinh vào các trường trong Công an nhân dân năm 2015 được tiến hành như sau:

congan1
1. Đối tượng, tiêu chuẩn:
Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, tuổi từ 17 đến 20; tốt nghiệp THPT; có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Hà Tĩnh.
– Về học lực: Đối với học sinh phổ thông, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, trong các năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực trung bình trở lên theo kết luận tại học bạ (không quy định điểm tổng kết từng môn học). Không sơ tuyển học sinh lưu ban từ 01 năm trở lên trong các năm học THPT và tương đương.
– Về hạnh kiểm:
+ Đối với học sinh phổ thông trong các năm học THPT và tương đương đạt yêu cầu hạnh kiểm từ loại khá trở lên.
+ Đối với chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong CAND, chiến sỹ hoàn thành phục vụ có thời hạn trong CAND, chiến sỹ hoàn thành nghĩa vụ quân sự xét phẩm chất đạo đức, kết quả rèn luyện trong các năm phục vụ tại ngũ (không xét hạnh kiểm các năm học THPT).
  – Về sức khỏe: Nam: cao 1,64m đến 1,80m; nặng 48kg đến 75kg. Nữ: cao 1,58m đến 1,75m; nặng 45kg đến 60kg.
2. Đăng ký dự tuyển:
Năm 2015, các Học viện, trường Đại học Công an không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển. Người có nguyện vọng xét tuyển vào các trường CAND phải đăng ký và dự kỳ thi THPT quốc gia các môn thi phù hợp theo khối quy định.
Người có nguyện vọng dự tuyển vào các trường CAND đăng ký, dự thi THPT quốc gia như sau:
– Học sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2015 đăng ký theo hướng dẫn của trường THPT nơi đang học.
– Người đã tốt nghiệp THPT (gồm: học sinh đã tốt nghiệp THPT các năm trước; công dân hoàn thành phục vụ có thời hạn trong CAND; chiến sỹ hoàn thành nghĩa vụ quân sự) đăng ký dự thi theo hộ khẩu thường trú tại các điểm tiếp nhận đăng ký dự thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
– Cán bộ CAND, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong CAND từ 18 tháng trở lên (tính từ ngày nhập ngũ) đăng ký dự thi theo nơi đóng quân của đơn vị. Các đơn vị có trách nhiệm liên hệ Sở Giáo dục & Đào tạo hoặc các Phòng Giáo dục địa phương để hướng dẫn cán bộ, chiến sỹ đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia, đảm bảo thủ tục, thời hạn nộp hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (trước ngày 01-4-2015).
Thí sinh đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn sơ tuyển theo quy định chỉ được đăng ký theo một khối xét tuyển vào một ngành đào tạo (đối với trường tuyển sinh nhiều ngành) của một trường CAND. Việc đăng ký xét tuyển và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển về các trường CAND thực hiện trước kỳ thi THPT quốc gia.
Các trường CAND không tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (cả đại học, cao đẳng, trung cấp) sau ngày 31-5-2015. Chỉ xét tuyển người đạt điều kiện sơ tuyển, đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và giấy chứng nhận (bản chính) kết quả điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia (do các trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức thi cấp) về các trường trong thời hạn quy định.
Phiếu đăng ký xét tuyển vào các trường CAND theo mẫu của Bộ Công an.
– Về xét tuyển vào các trường Trung cấp Công an: thực hiện theo quy định phân luồng xét tuyển như năm 2014.
3. Sơ tuyển:
Thí sinh trực tiếp đăng ký sơ tuyển và chụp ảnh tại Công an cấp huyện (nơi cư trú) trong khoảng thời gian từ trung tuần tháng 3 năm 2015 đến trước khi Công an tuyển sơ tuyển 03 ngày, mang theo bản chính hoặc bản công chứng: sổ hộ khẩu, học bạ, giấy khai sinh và chứng minh nhân dân.
Công an tỉnh sẽ tổ chức sơ tuyển tại Bệnh xá Công an tỉnh ( số 18, đường Võ Liêm Sơn, Thành phố Hà Tĩnh) vào cuối tháng 3/2015 ( thời gian đăng ký sơ tuyển và thời gian sơ tuyển sẽ có thông báo sau).

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ CAT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP