Những điểm cần biết đối với thí sinh Hà Tĩnh dự thi vào Trường Công an nhân dân năm 2014

Vừa qua, tại tỉnh Bình Định, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh để hướng dẫn các Trường CAND và công an các đơn vị, địa phương thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường CAND năm 2014 Theo quy định của Bộ Công an, thí sinh dự thi vào các Trường Công an nhân dân đều phải qua sơ tuyển tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

TOP