Chăm sóc sức khỏe

Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh luôn làm tốt mọi nhiệm vụ được giao

Trong những năm qua, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến tương đối phức tạp, song công tác y tế dự phòng của Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Kỳ Anh, chính quyền các cấp luôn được thực hiện tốt.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên Y tế  huyện đã có nhiều cố gắng trong hoạt động chuyên môn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm chủng, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Trụ sở Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh

Hiện nay, tổng số cán bộ làm việc tại Trung tâm Y tế là 20 , trong đó: Cán bộ biên chế: 17 người; Cán bộ hợp đồng 03 người. Trung tâm Y tế còn thiếu 06 cán bộ so với khi chuyển giao (Y tế 04 người; Dân số 02 người).

Tổng số cán bộ làm việc tại các Trạm Y tế xã gồm 118 người, trong đó: cán bộ biên chế 117 người; cán bộ hợp đồng theo quyết định 3604 của UBND tỉnh (con thương binh nặng, con liệt sĩ) 01 người. So với đề án vị trí việc làm, hiện nay tại các Trạm Y tế xã còn thiếu 12 cán bộ. Đã ký hợp đồng theo Nghị định 117/NĐ-CP của Chính phủ cho 112 cán bộ, còn 05 cán bộ chưa ký hợp đồng do chưa đủ thời gian 36 tháng kể từ thời điểm Nghị định 117 có hiệu lực.

Mặc dù trung tâm y tế đang còn thiếu máy móc, trang thiết bị và nguồn nhân lực còn mỏng so với tình hình thực tế nhưng tình hình dịch bệnh đang ổn định, trong 7 tháng đầu năm nay chỉ  có 01 ca sốt xuất huyết tại xã Kỳ Văn.

Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai thường xuyên, thực hiện có hiệu quả. 7 tháng đầu năm, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi 7 đạt 60%. Chiến dịch tiêm vác xin Sởi – Rubenla cho trẻ từ 16-17 tuổi đạt tỷ lệ 98,6%.

Là một huyện  kinh tế đang phát triển nên số lượng các cửa hàng dịch vụ ăn uống tăng nhiều theo thời gian, trung tâm đã nỗ lực làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2016, tổ chức thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm 507 lượt cơ sở, phát hiện 75 lượt cơ sở vi phạm, xử lý 17 cơ sở với số tiền 9.7 triệu đồng.

Về công tác điều trị Methadone: số bệnh nhân đang điều trị Methadone: 21 bệnh nhân. Hiện nay, cơ sở điều trị Methadone đã chuyển thành điểm cấp phát thuốc Methadone (bắt đầu từ 01/8/2016). Biên chế điểm cấp phát thuốc Methadone hiện nay có 06 cán bộ (04 cán bộ hợp đồng toàn thời gian, 02 cán bộ kiêm nhiệm).

Trung tâm thường xuyên chủ động nắm các thông tin về tình hình dịch bệnh tại cơ sở, cùng các trạm y tế xã tổ chức tuyên truyền về sức khỏe cộng đồng mang thông tin đến mọi người, mọi nhà. – Trạm Y tế xã thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Thực hiện nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh.

Bằng khen của Bộ trưởng y tế

Trung tâm còn ký cam kết đỡ đầu xây dựng Nông thôn mới với xã Kỳ Lâm. Tiến hành rà soát tại 3 xã thực hiện chuẩn quốc gia về y tế, chỉ đạo 4 trạm Y tế xã thực hiện tiêu chí 15 gắn xây dựng Nông thôn mới.

Từ ngày 01 tháng 7 Trung tâm triển khai thực hiện khám chữa bệnh và thanh toán BHYT qua mạng điện tử: 21/21 xã đã triển khai hoạt động tốt. Tổng số lượt khám bệnh 7 tháng có khoảng 52.136 lượt bệnh nhân. Trong đó, tuyến xã: 52.136 lượt; tuyến huyện 0 lượt.

Đến thời điểm hiện nay, toàn huyện có 18/21 xã đạt chuẩn quốc gia về Y tế xã, còn 3/21 xã đang xây dựng chuẩn quốc gia gồm: Kỳ Tây, Kỳ Thọ, Kỳ Văn.  Số Trạm Y tế xã có nhà làm việc 2 tầng: 7/21 xã. Số Trạm Y tế xã có Bác sĩ làm việc 24/24h: 19 xã. Còn 02 xã chưa có Bác sĩ gồm: Kỳ Hải, Kỳ Thư.

Trong thời gian cuối năm Trung tâm sẽ củng cố tổ chức, sắp xếp bố trí và luân chuyển cán bộ phù hợp với yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ từng Trạm Y tế xã. Xây dựng đề án nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp tinh giảm bộ máy biên chế, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Chỉ đạo mạng lưới Trạm Y tế xã thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế gắn với xây dựng nông thôn mới; đánh giá các tiêu chí để phấn đấu thực hiện đạt chuẩn đúng tiến độ, lộ trình đề ra. Đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh, quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm Y tế qua mạng điện tử.

Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh và các chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế. Thực hiện tốt công tác cấp phát thuốc điều trị Methadone. Tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện Nghị Quyết 165/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh và có kế hoạch, tổ chức đào tạo những cán bộ y tế, cộng tác viên dân số thôn chưa đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định của ngành.

Với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và tấm lòng y đức của cán bộ nhân viên trung tâm y tế Kỳ Anh Bộ trưởng bộ Y tế đã tặng bằng khen Số 3102/QĐ-BYT ngày 28/7/2015 để ghi nhận những thành quả mà trung tâm đã đã được.

Trong thời gian tới trung tâm y tế huyện Kỳ Anh cũng rất mong các cấp quan tâm giú đỡ hơn nữa để trung tâm có thể hoạt động đạt được hiệu quả cao nhất.

                                                                              Kế Dũng – Hoàng Tiến

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP