Các Sở - Ban - Ngành

Tổng bí thư: Ngăn chặn biểu hiện ‘tự chuyển hóa’ là cuộc chiến cam go

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ “Tinh thần của Nghị quyết là phải hành động, hành động thiết thực, rõ hiệu quả; tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm”.

Ngày 9/12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

tong-bi-thu-ngan-chan-bieu-hien-tu-chuyen-hoa-la-cuoc-chien-cam-go

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần nhận thức đầy đủ việc chỉnh đốn đi đôi với đổi mới, xây dựng Đảng là yêu cầu khách quan, một việc làm tự nhiên, thường xuyên của bất cứ đảng cách mạng chân chính nào, ở bất kỳ giai đoạn nào.

Theo Tổng bí thư, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ là cuộc chiến đầy cam go, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến vận mệnh của Đảng và chế độ.

Quan điểm chỉ đạo của Đảng là kiên quyết, kiên trì thực hiện, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tiến hành thường xuyên, liên tục ở các cấp, các ngành, đồng bộ cả ở Trung ương và cơ sở. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Tổ quốc để thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả, tránh tình trạng thờ ơ, vô cảm, đứng ngoài cuộc hoặc có tư tưởng chỉ trông chờ, phán xét người khác.

Tổng bí thư nhấn mạnh, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phải thực hiện đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, ổn định tình hình; tạo niềm tin trong Đảng, trong nhân dân. Không phải là “đóng cửa” để xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp phải thật sự đoàn kết, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là phải có những giải pháp đủ mạnh, những việc làm cụ thể để làm chuyển biến rõ rệt tình hình; kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc đã được chỉ ra.

“Tinh thần của Nghị quyết là phải hành động, hành động thiết thực, rõ hiệu quả; tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm”, Tổng bí thư nói.

tong-bi-thu-ngan-chan-bieu-hien-tu-chuyen-hoa-la-cuoc-chien-cam-go-1

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: VGP

Kiểm soát quyền lực

Tại Hội nghị, ông Phạm Minh Chính (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương) đã quán triệt nội dung và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, tập trung giới thiệu 5 vấn đề lớn: Vì sao Ban Chấp hành Trung ương phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và quá trình chuẩn bị Nghị quyết; những nội dung cơ bản của Nghị quyết; dự báo một số khó khăn và hướng khắc phục trong quá trình thực hiện Nghị quyết; một số vấn đề về kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Ông Chính cho biết Nghị quyết lần này có một số giải pháp mới, mạnh mẽ, quyết liệt. Cụ thể như đổi mới và bắt buộc học tập lý luận chính trị; cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nghị quyết cũng có nội dung về cơ chế kiểm soát quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước, công khai kết quả xử lý vi phạm; sự thống nhất về chính sách và kỷ luật giữa Đảng và Nhà nước.

Nghị quyết còn đề ra việc hợp đồng có thời hạn với viên chức; tăng thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu để xử lý cán bộ thuộc quyền; tăng cường sự giám sát của nhân dân trong xây dựng Đảng; phát huy vai trò của báo chí, các cơ quan truyền thông; có cơ chế tạo động lực như chính sách tiền lương, nhà ở…

Một điểm mới lần này là Nghị quyết thể hiện được tinh thần “mọi lúc, mọi nơi, mọi người” cùng tham gia thực hiện xây dựng và chỉnh đốn Đảng; trong đó vai trò quyết định vẫn là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và Bí thư cấp ủy các cấp.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả thiết thực là yêu cầu quan trọng hàng đầu, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đồng thời củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Thường trực Ban bí thư yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng phải nắm vững nhiệm vụ, giải pháp, nghiêm túc rà soát, chỉ ra cụ thể tại nơi mình làm việc và sinh sống có những biểu hiện suy thoái hoặc tự diễn biến, “tự chuyển hóa” nào, để có biện pháp khắc phục một cách hiệu quả nhất.

Xuân Hoa

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP