Lao Động - Việc Làm

Tinh giản bộ máy hành chính: Hà Tĩnh quyết liệt

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 26 HĐND tỉnh “Phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và tổ chức hội”, bộ mặt nông thôn Hà Tĩnh đã thật sự khởi sắc.

Tinh giản bộ máy hành chính: Hà Tĩnh quyết liệt

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự nói chuyện với cán bộ địa phương

Cắt giảm gần 1,4 vạn cán bộ cơ sở

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Kim Cự khẳng định: “Tinh giản cán bộ thôn, xã và các cơ quan hành chính sự nghiệp, tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới là tiền đề đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh giàu, mạnh”.

Đề án mạnh

Trước khi có đề án tinh giản, Hà Tĩnh có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, 262 đơn vị hành chính cấp xã, phường nhưng lại có đến 2.837 thôn, tổ dân phố (2.535 thôn, 302 tổ dân phố; có 1.205 thôn chỉ dưới 100 hộ) với hơn 22.696 cán bộ thôn, xóm, tổ dân phố “ăn lương”và phụ cấp.

Tổng nguồn ngân sách phải chi trả hằng năm cho đội ngũ này mất đến gần 130 tỷ đồng, chưa tính đến nguồn của nhân dân đóng góp.

Quy mô thôn xóm nhỏ lẻ, bộ máy cồng kềnh, cán bộ làm việc hiệu quả thấp, việc chi trả ngân sách tốn kém, không đáp ứng được nhu cầu phát triển theo hướng CNH – HĐH và xây dựng nông thôn mới (NTM).

Sau nhiều trăn trở, năm 2010, UBND tỉnh đã giao cho các cơ quan chức năng xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án, tổ chức hội, trình HĐND tỉnh, được đại biểu HĐND và cử tri trong toàn tỉnh đồng tình ủng hộ cao.

Trao đổi với PV, bà Phan Thị Tố Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết: Thực hiện Nghị quyết 26 HĐND tỉnh về Đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lí dự án, tổ chức hội nhằm tinh giản bộ máy công chức từ thôn, xã, phường trở lên, sau 3 năm thực hiện, đến nay, Hà Tĩnh đã cắt giảm, sáp nhập được 680 thôn, xóm, tổ dân phố; giảm được gần 1,4 vạn cán bộ thôn và các chức danh khác, tiết kiệm ngân sách hàng năm được gần 30 tỷ đồng.

Ngoài ra Hà Tĩnh cũng giảm 323 biên chế cán bộ công chức, viên chức nhà nước; giải thể, sáp nhập, hợp nhất 144 đơn vị sự nghiệp, 97 trường học, 40 ban quản lí dự án ngành nông nghiệp. Bộ máy cán bộ thôn xóm, khối phố sau sáp nhập được kiện toàn đảm bảo đúng quy trình, chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thành công bước đầu ở các địa phương như huyện Đức Thọ đã giảm được 88/243 thôn, tổ dân phố; Can Lộc giảm được 63/275 thôn, tổ dân phố; Lộc Hà giảm được 42/135 thôn, tổ dân phố; Hương Sơn giảm được 120/392 thôn, tổ dân phố; Thạch Hà giảm được 98/344 thôn, tổ dân phố… Nhiều thôn sau sáp nhập có quy mô gần 600 hộ dân vẫn được điều hành thông suốt, tạo nhiều khởi sắc trong phong trào xây dựng NTM.

Huyện nghèo được đà tinh giản

Là huyện nghèo, mới thành lập chưa đầy 10 năm (dân số tách từ các huyện Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân), nhưng khi có chủ trương sáp nhập, tinh gọn lại bộ máy từ thôn, xã, tổ dân phố, Lộc Hà lại là lá cờ đầu của Hà Tĩnh trong phong trào này.

Trong đó phải kể đến Tân Lộc, xã hăng hái đi đầu. Phó Chủ tịch UBND xã Chu Văn Tám cho biết, Tân Lộc trước đây có 9 thôn, có những thôn chỉ dưới 100 hộ đến 150 hộ. Số cán bộ hoạt động lên tới 126 người , trong đó cán bộ chuyên trách và không chuyên trách theo quy định của UBND tỉnh 54 người, số còn lại do ngân sách xã và tiền đóng góp của dân để trả lương cho họ.

Sau khi có chủ trương sáp nhập, cả hệ thống chính trị vào cuộc mở đợt tuyên truyền sâu rộng xuống từng thôn, từng người dân; xã tổ chức họp dân, được cơ bản nhân dân đồng tình. Sau dân là đến cán bộ thôn. Huyện, xã tiếp tục tìm gặp từng cán bộ thôn thuộc thành phần cắt giảm, tuyên truyền, thuyết phục.

Thế rồi Tân Lộc đã làm được một cuộc tinh giản ngoạn mục, từ 9 thôn sáp nhập lại chỉ còn 4 thôn, trong đó riêng thôn Kim Tân được nhập từ 4 thôn lại, cắt giảm được hơn 60 cán bộ, giảm 26 tổ chức, chi hội, nhẹ gánh nặng lương và hơn cả là giảm đóng góp của người dân.

Theo ông Tám, hiệu quả của việc sáp nhập, đưa lại bộ máy tinh gọn, hoạt động chất lượng, hiệu quả, nhân dân tin tưởng, gắn bó đoàn kết hơn. Khi chưa sáp nhập, cả xã chỉ đạt được 1 tiêu chí NTM, nhưng sau khi sáp nhập cả xã phấn đấu cuối năm 2014 sẽ đạt từ 7-8 tiêu chí NTM.

Quyết liệt hơn nữa

Theo ông Trần Tú Anh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà: Đề án tinh giản bộ máy, giảm biên chế từ thôn, tổ dân phố đến cả bộ máy công quyền là hết sức đúng đắn. Tinh giản để giảm gánh nặng ngân sách, khoan sức dân, chọn đúng người tài đức. Vì thế khi có chủ trương của tỉnh, Lộc Hà đã vào cuộc quyết liệt.

Ông Trần Tú Anh cho hay, trước lúc sáp nhập, toàn huyện có 135 thôn, bình quân mỗi thôn có 13 chức danh, đưa con số cán bộ thôn toàn huyện lên con số khổng lồ: 1.755 người. Sau khi sáp nhập, giảm xuống còn 93 thôn, trong đó thôn loại 1 có từ 2.000 nhân khẩu trở lên, loại 2 1.500 nhân khẩu…

Mặc dầu sáp nhập nhiều thôn lại, dân số đông đúc nhưng quy hoạch cán bộ mỗi thôn chỉ được bố trí 3 người, bao gồm bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận và dân vận; thôn trưởng; công an viên. Còn đối với các trưởng chi hội được bố trí 4 người: bí thư chi đoàn, chi hội phụ nữ, chi hội nông dân và cựu chiến binh. Tổng số cán bộ với các chức danh nói trên toàn huyện giảm xuống còn 651 người, tính ra giảm được trên 1 ngàn cán bộ thôn.

Nói về chế độ trợ cấp theo quy định thì lương tối thiểu của bí thư, thôn trưởng được tính bằng hệ số 0,8 mức lương tối thiểu chung; nếu là bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận và dân vận được hưởng 20% phụ cấp kiêm nhiệm. Các trưởng chi hội được hưởng phụ cấp hàng tháng hệ số 0,15 mức lương tối thiếu. Tiết kiệm ngân sách hằng năm của huyện được gần 2 tỷ đồng. (Còn nữa)

Anh Bình

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP