Truyền thống - Phát triển

Thị xã Hồng Lĩnh 20 năm xây dựng và trưởng thành

Cách đây 20 năm, ngày 2-3-1992, TX Hồng Lĩnh được thành lập theo QĐ số 67-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), gồm thị trấn Hồng Lĩnh và các xã Trung Lương, Đức Thuận (thuộc huyện Đức Thọ), Đậu Liêu, Thuận Lộc (thuộc huyện Can Lộc).

Sự ra đời của TX Hồng Lĩnh đã thể hiện tầm nhìn chiến lược của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Trung ương trong việc phát triển KT-XH, QPAN của vùng phía Bắc Hà Tĩnh; đáp ứng với nguyện vọng chính đáng của một vùng dân cư vốn được hình thành sớm trong lịch sử, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước thời kỳ đổi mới.
Các đồng chí lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của thị xã qua các thời kỳ


1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP